پیامک و مسیج فلسفی زیبا

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه مورد علاقه خود را در کادر بالا سرچ کنید ، سپس بگرد را کلیک نمایید
15720

اس ام اس فلسفی زیبا ، ۱ام دی ۱۳۹۳

اس ام اس فلسفی زیبا

اس ام اس فلسفی زیبا قشنگ جدید ۹۳ پیامک و مسیج فلسفی سنگین


۲۳ اس ام اس فلسفی زیبا

آنکس که لذت یک روز زیستن را تجربه کند گویی که هزار سال زیسته است
و آنکه امروزش را در نمی یابد ،هزار سال هم به کارش نمی آید

^

^

^

^

اس ام اس فلسفی زیبا قشنگ جدید ۹۳ پیامک و مسیج
ﻣﻐﺰﻡ، ﻣﻐﺰﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ، ﭼﻘﺪﺭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ و ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ

^

^

^

^

اس ام اس فلسفی زیبا قشنگ جدید ۹۳ پیامک و مسیج
گاهی انسانها قادر نیستند شما را درک کنند عزیز
مگر اینکه همان اتفاق برای آنها نیز روی دهد و آن درد را تجربه کنند

^

^

^

^

اس ام اس فلسفی زیبا قشنگ جدید ۹۳ پیامک و مسیج
قدر چیزی را که داری بدان،
قبل از اینکه زمان به تو یادآوری کند:
باید قدر چیزی را که داشتی میدانستی

^

^

^