روانشناسی چهره

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه مورد علاقه خود را در کادر بالا سرچ کنید ، سپس بگرد را کلیک نمایید
531

روانشناسی چهره ، ۱۵ام بهمن ۱۳۹۲

 

 

شاید براتون جالب باشه بتونید از روی فرم صورت و چهره فرد مقابلتون افکارشو بخونید و بتونید حرکاتشو پیشبینی کنید طبق آخرین تحقیقات علم روانشناسی چهره به صورت زیر میتونید بفهمید
**************
شکل صورت

دراز و کشیده: افرادی که دارای چنین صورتی هستند عموما" دارای صـبر و تحمل زیاد بوده و توانایی حل مشکلات در آنها بیشتر است. جـذابـیـت و خوش ترکیب بودن افراد با چنین صورتی نشانگر این است که آنها معمولا کارهای خـود را نـیـمـه تمام رها نکرده و عادت به انجام امور بطور تمام و کمال دارند.

گرد: این شکل دلالت بر امیدواری زنده دلی و انرژی دارد. اینگونه افراد می تـوانند اتاقی دلگیر و ساکت را به بمبی از خنده و شادی تبدیل کنند.

پهن: اینگونه اشخاص بردبار و مهربان و معمولا افراد روشنفکری می باشند.

مربعی: طرفدار استقلال فردی و فردگرایی، سختـکوشـی بـرای دسـتـیـابی بـه آرزوها، زیرکی و فعال بودن از ویژگیهای این افراد محسوب می شود.

**************
پیشانی

صاف: کسانیکه که دارای خطوط در پیشانی نیستـنـد، افـرادی اندیشمند و همیشه در حال تفکر می باشند و در تصمیم گیریها سریع و منطقی عمل می نمایند.

چروکیده: وجود خطوط در سطح پیشانی نشان می دهد که ایـنـگونه افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و پریشان حال می گردند.
**************
چشم
چشم

اضطراب: اگر مابین عنبیه و پـلک پـایینی هـر دو چشم مـقداری سفیدی وجود داشت، آن شخص انسانی مضطرب و نگران است…..

تندخویی: اگر بالای عنبـیه بخشی سفید رنگ وجود داشت، علاوه بر استرس نشانگر تندخویی و پرخاشگری در فرد است…..

روان پریشی: چنـانچه دور تا دور عنبیه را سفیدی فرا گرفته باشد، نشانگر عدم تعادل و پایداری روح و روان فرد خواهد بود…..

شادی: وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشمها حاکی از خنده رویی و شادبودن فرد می باشد…..

**************

ابرو
ابرو

صاف: صافی و مستقیمی ابروها نشانگر اندیشه، تفکر و ایده گرایی فرد می باشد…..

کمانی: افرادی که دارای ابروهای خمیده و کمانی هسـتند از حـکایـتـها و داسـتـانـهـای واقعی لذت می برند…..

باریک:  به گزارش وب سایت امیر اف بی اینگونه افراد معمولا دارای اعتماد به نفس اندکی می باشند بخصوص اگر ابـروی آنها بجز باریکی، بالا و گرد نیز باشد….

پیوسته: پیوستگی ابروها نشانگر این است که فرد دائما" در حال تفکر و اندیشـه بـوده و ایده های جالبی در سر دارد…..

**************
پلک
پلک

کوچک: اگر فاصـله بـین بالای پلک و مژه کم باشد بیانگر اسـتقلال فرد می باشد و اینکه آن فرد حتی ممکن است بصورت ارادی خودش را به دیگران نزدیک نکند.

بزرگ: بزرگ بودن پلک دلالت بر وابستگی شدید فرد به دیگران دارد…..

**************
http://amirfb.ir/wp-content/uploads/2014/07/amirfb_oUjtoGP3qs5W.jpg
بینی

کوچک: گفته می شود اشـخاصی که بـیـنی کـوچـک دارنـد ذاتـا" افـرادی ضعیف و اغلب غیرقابل اتکا بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نمی باشند…..

بزرگ: به گزارش وب سایت امیر اف بی بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده می باشد. یک شـخصـیت قـوی که اثرش را برجای خواهد گذاشت…..

تیز: تیز بودن نوک بینی نشانگر این است که فرد خود را مقید به رعـایـت آداب و رسـوم ندانسته و با اطرافیانش به راحتی برخورد می کند. ایـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و بی باکانه و متهورانه خود را به دیگران نزدیک می کنند…..

عقابی: خودخواهی، دودلی و حساس بودن از جمله ویژگیهای کسانی است که دارای چنین بینی می باشند….

**************
http://amirfb.ir/wp-content/uploads/2014/07/amirfb_2tmbgVW5y5Xd.jpg
گوش

کوچک: کوچکی گوش نشانه تزلزل و احساس نا امنـی در افـراد اسـت هر چند اینگونه افراد می دانند که چه می خواهد و معمولا" سخت کوش و کارکن هستند…..

بزرگ و دراز:  به گزارش وب سایت امیر اف بی این قبیل افراد معمـولا انـعـطاف پـذیـر نـبـوده و به سـختی آرام و بی خیال میشوند…..

پرمو: افرادی که دارای گوشهایی پرمو هـستند مـعـمـولا وسـواسـی و نـکـته بین بوده و وقت زیادی را برای چیزهای بی اهمیت تلف می کنند…..

**************
http://amirfb.ir/wp-content/uploads/2014/07/amirfb_OjdBqCZ5q7Uc.jpg
گونه

برجسته: برجسـتـگی گـونه نشـانگر قـدرت، انـرژی و اعـتماد بنفس است. کسانی که دارای گـونه بـرـسته می باشند تمایل بیشتری برای پذیرفتن اشتباهات دیگران دارند…..

گود: علاوه بر جذابیت و زیبایی دلیلی بر خوش مشربی و سازگاری فرد می باشد…..

 

**************
http://amirfb.ir/wp-content/uploads/2014/07/amirfb_Xcicpu8FEThg.jpg
چانه و فک

فک چهارگوش: افـراد با فـک چـهار گـوش و مـربعی انـسانهای تـسخیر ناپذیر و سرکش می باشند. آنها توانایی تبدیل رویاهایشان به واقعیت را دارند…..

چانه های برآمده: اینگونه افراد، اشـخاصی خود ستـا بوده و تصـور میکنند هیچ چیزی جز خود آنها اهمیت ندارد و جز خودشان حرف کس دیگری را قبول نداشته و خود را عقل کل می دانند…..

**************
http://amirfb.ir/wp-content/uploads/2014/07/amirfb_Oogav5YKkxs5.jpg
لب

قلوه ای: لبهای قلوه ای علاوه بر زیباتر نمودن صورت،نشانه بخشش و گشاده دستی می باشد. معمولا اینگونه افراد تمایل دارند در مورد خودشان صحبت و گفتگو کنند…..

نازک: نازک بودن لب بیانگر خویشتن گرایی ذاتی در اشخاص است…..

لب بالایی نازک پایینی قلوه ای: نشانه این است که فردی متـقـاعد کنـنـده و مـجاب کننده می باشد…..

**************
انگشتان کشیده: تفکرعمیق، منطقی

انگشتان کوتاه: پیرو احساسات خود، معقول

به گزارش وب سایت امیر اف بی وقتی که برخی از انگشتان در بالای دیگر انگشتان قرار می گیرد بیانگر برخی از خصوصیات خاص در آن فرد است. مطالعه نشان داده است کوکانی که انگشت انگشتری کوتاه تری نسبت به انگشتان اشاره دارند تمایل بیشتری به حرکت های تهاجمی از خود نشان می دهند و برعکس آن نمایانگر کودکان احساساتی و مشتاق است. کسانی که روی کف بینی(مطالعه دست) کار می کنند معتقدند که برجستگی هر یک از انگشتان نشان گر خصوصیات مختلف است…..

انگشت اشاره: جسور، با اعتماد به نفس، جاه طلب

انگشت کوچک: زبان دار، درازگو

 انگشت انگشتری: هنرمند ، مبتکر ، حساس

 انگشت وسط: مصمم ، حالت آرام

انگشت شست

اگر شخصی عادت دارد انگشت شست خود را در بین انگشتان دیگر بخواباند معمولا جزو ترسوترین افراد است و معمولا این افراد دچار عدم اعتماد به نفس هستند….

افرادی که انگشت شست نوک تیز زیبایی دارند اغلب بسیار باهوش و زیرک در نظر گرفته می شوند…..

افرادی که انگشت شست گرد ، کوچک و بدون شکل دارند اغلب بسیار ظالم و بی ادب هستند…..

شست های بلند بیانگر آن است که آن شخص با فضیلت و دارای خصوصیات منحصر به فردی است…..

افرادی که انگشت شست کوچکی دارند به گزارش نیک صالحی اغلب بسیار ضعیف هستند.

افرادی که دارای شست های قابل انعطاف هستند از قوه تخیل بالایی برخوردارند…..

انگشت شست را می توان به سه بخش تقسیم کرد.کسانی که قسمت بالایی شستشان بلندتر است قوی تر و مستقل تر هستند…..

اگر بخش وسط آن بلندتر باشد آن شخص باهوش و منطقی است…..

کسانی که قسمت پایین شست آنها بلندتر است به نقل از امیر اف بی افراد خوش گذران و شهوت پرستی هستند…..

چهره‌خوانی هنری کهن است که در سراسر جهان شناخته شده و اولین چیزی که در یک چهره توجه شما را جلب می‌کند تقارن نداشتن صورت‌هاست. اجزای مختلف چهره‌ نمایانگر شخصیت فردی و اجتماعی شماست….

 
**************

پیشانی بیرون زده: نشانگر تخیل‌گرا بودن و ابتکار در زندگی شخصی شماست….

پیشانی که به سمت عقب شیب دارد: نشانگر حافظه قوی و واکنش سریع به اعمال است….

پیشانی صاف: نشانگر تصمیم‌گیری فی‌البداهه و پذیرای عقاید جدید و متفاوت است….

برجستگی گوشتی بین ابروها: نشانگر اراده قوی، راسخ و همت در انجام امور زندگی است….

برآمدگی استخوانی بالای ابرو: نشانگر احترام به قوانین و مقررات است….

ابروهای پرپشت: نشانه داشتن تفکر مبهم است و این افراد بیشتر شنونده هستند تا این‌که اطلاعاتی به دیگران بدهند….

تشکر از توجه شما جمع آوری شده توسط : امیر اف بی amirfb.ir