خودرو عجیب فراری قدیمی

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه مورد علاقه خود را در کادر بالا سرچ کنید ، سپس بگرد را کلیک نمایید


خودرو عکس های عجیب فراری مدلو ۵۱۲ سال   1970 Ferrari Modulo 512 سال های ۱۹۷۰ این خودرو رو بیرون دادن دوره خودش ماشین لوکسی بود ولی هم خودتونو میبر هم آبروتون


http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(10).jpg


عکس فراری

http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(12).jpg

عکس های فراری قدیمی


http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(14).jpg

تصویر فراری


http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(15).jpg

عکس داخل فراری قدیمی


http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(17).jpg

فراری


http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(11).jpg

فراری


http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(18).jpg

فراری


http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(16).jpg

فراری

http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(2).jpg

فراری


http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(1).jpg

فراری


http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(4).jpg

فراری


http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(3).jpg

فراری


http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(5).jpg

فراری

http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(6).jpg


فراری

http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(7).jpg


فراری

http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(8).jpg

فراری


http://amirfb.ir/up/amirfb/Mashin_Car_Khodro_Gallery/Ferrari/1970-Ferrari-Modulo-512/1970%20Ferrari%20Modulo%20512%20(9).jpg

فراری