جملات کوتاه آرتور شوپنهاور

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه مورد علاقه خود را در کادر بالا سرچ کنید ، سپس بگرد را کلیک نمایید
21424

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور ، ۱۰ام بهمن ۱۳۹۴

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور

 

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور

جملات و سخنان زیبا و کوتاه آموزنده آرتور شوپنهاور فلسفی و قصار

ذهن، تنها آنچه را که برایش جالب باشد حفظ می کند؛ آنچه را که با نظام فکری وی سازگار باشد و مناسب برای نیل به اهدافش.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
مفاهیم سازه های مغزی اند، حال آنکه ایده ها مقدم بر فکر بشری هستند. در حقیقت، درک مغزی ما از ایده ها مفهوم را می سازند، لذا مفاهیم را راهی به قلمرو ذاتها نیست.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
رابطه قلم با اندیشه، رابطه عصا با راه رفتن است، اما بدون عصا راحت تر می توان گام برداشت و آنگاه که قلمی هم در دست نیست بهتر می توان اندیشید. مرد تنها آن زمان که فرسودن آغاز می کند تمایلی به دست بردن به عصا و قلمش می یابد.

21423

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور ، ۱۰ام دی ۱۳۹۴

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور

 

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور

جملات و سخنان زیبا و کوتاه آموزنده آرتور شوپنهاور فلسفی و قصار

با مصلحت دیگران ازدواج کردن، در جهنم زیستن است.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
هر خشنودی که به دست می آید تخمه ی امیال دیگری را با خود دارد؛ زیرا امیال و خواهش های اراده ی شخصی را پایانی نیست.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
ثروت و سنگینی اندیشه است که به سبک ایجاز می بخشد و زبده و آبستن معنایش می سازد، نه هیچ چیز دیگر.

21422

جملات زیبا آرتور شوپنهاور ، ۱۰ام آذر ۱۳۹۴

جملات زیبا آرتور شوپنهاور

جملات زیبا آرتور شوپنهاور

جملات و سخنان زیبا و کوتاه آموزنده آرتور شوپنهاور فلسفی و قصار

هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند، در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
خطایی عظیم تر از این ممکن نیست که تصور رود آنچه اخیراً نوشته شده همواره کاملتر است؛ که آنچه جدیداً نوشته شده پیشرفتی است بر آنچه پیش تر نوشته شده؛ که هر تغییری به معنای پیشرفت است.

جملات زیبا آرتور شوپنهاور
عشقِ مرد پس از گذشت دوره ای مشخص به طور محسوس رو به کاهش می گذارد، چنانکه تقریباً هر زن دیگری بیش از زن خودش برایش جذابیت دارد؛ مرد متمایل به تغییر است، در حالی که عشق زن پس از انتخاب به گونه ای مداوم افزایش می یابد.

21421

جملات آرتور شوپنهاور ، ۱۱ام آبان ۱۳۹۴

جملات آرتور شوپنهاور

جملات آرتور شوپنهاور

جملات و سخنان زیبا و کوتاه آموزنده آرتور شوپنهاور فلسفی و قصار

خیلی کم اتفاق می افتد که نسبت به آنچه داریم احساس رضایت و خشنودی کنیم و در عوض، همیشه برای آنچه که نداریم تاسف می خوریم و غصه دار هستیم.

جملات آرتور شوپنهاور
بهترین آثار نویسندگان بزرگ، درست هنگامی خلق می شوند که بی هیچ چشم داشتی و یا در ازای اندک مبلغی به نوشتن می پردازند.

جملات آرتور شوپنهاور
کم بودن غریزه در انسان در مقایسه با رده های فروتر جانداران معلول، توانایی عظیم مغز او است، اما همین اندک غریزه هم برای گمراه کردن او کفایت می کند.