اس ام اس های جدید و به روز

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه مورد علاقه خود را در کادر بالا سرچ کنید ، سپس بگرد را کلیک نمایید
2502

اس ام اس های جدید و به روز ۹۳ ، ۱۰ام خرداد ۱۳۹۳

اس ام اس های جدید و به روز 93

 

 این گفتار مرد به همسرش  من تورا دوست دارمهرگز از قلب زن بیرون نمیرود
پیامبر ص

 

 

_______________  اس ام اس های جدید و به روز ۹۳  _______________________

 


 یک شمع می تواند بدون آنکه خاموش شود هزاران شمع دیگر را روشن کند
مثل مهربانی که هیچ وقت با تقسیم شدن کم نمی شود
زیباست که ببینی کسی میخندد
و زیباتر اینکه بدانی خودت باعث خنده اش شده ای

 

 

_______________  اس ام اس های جدید و به روز ۹۳  _______________________

 


 غم داشتن بخشی از زندگیست ولی غمخوار نداشتن عذاب زندگیست
غمخوارتم رفیق

 

 

_______________  اس ام اس های جدید و به روز ۹۳  _______________________


 دل ب آبی آسمان بدهی
ب همه عشق را نشان بدهی
بعد در راه دوست جان بدهی
دوستت عاشق زنت باشد

 

 

_______________  اس ام اس های جدید و به روز ۹۳  _______________________

 


رفتم تو کوه داد زدم  یعنی از من خوشگل تر وجود نداره ؟
صدا اومد نداره نداره نداره  هچی دیگه مطمئن شدم برگشتم

 

 

_______________  اس ام اس های جدید و به روز ۹۳  _______________________

 


 هرآنچه خواستم نیامد به دست  چون که بیگانه بودم به این دنیاى پست  بی آب بودم کوزه بدست  تا آب یافتم کوزه ام شکست  

 

 

_______________  اس ام اس های جدید و به روز ۹۳  _______________________


 سرخی گونه های یک دختر بخاطر شرم و حیاش از هر آرایشی زیبنده تره

 

 

_______________  اس ام اس های جدید و به روز ۹۳  _______________________

 


ازینجا تا خود خدا  تا هف آسمون
 دلم گرفته

 

 

_______________  اس ام اس های جدید و به روز ۹۳  _______________________

 


 شبی خواب دیدم با خدا کنار ساحل قدم می زنم
رد پای هر دوی ما روی ساحل بود
وقتی برگشتم به گذشته نگاه کردم در موقع سختی تنها یک رد پا در کنار ساحل بود
پس به خدا گله کردم و گفتم:
چرا در موقع سختی مرا تنها گذاشتی؟
خدا لبخند زد و گفت:
در آن موقع تو بر دوش من بودی

 

 

_______________  اس ام اس های جدید و به روز ۹۳  _______________________


 زیبایی زندگی اینه که: بی خبر دعات کنن  نبینی و نگات کنن  ندونی و یادت کنن

 

 

_______________  اس ام اس های جدید و به روز ۹۳  _______________________

 


تو مملکت ما به اونایی که
میفهمند
میخندند

 

 

_______________  اس ام اس های جدید و به روز ۹۳  _______________________

 


 نزدیکترین رفیق بهت اونیه که ازدورترین فاصله همیشه به فکرته

 

 

_______________  اس ام اس های جدید و به روز ۹۳  _______________________

 


  ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺯﻥ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ  ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
 ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺩﺧﺘﺮ  ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
 ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ ﻧﻪ
ﭼﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮ
 ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺯﻥ  ﺣﺴﺎﺱ ﺍﺳﺖﻣﯿﺸﮑﻨﺪ
 ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ
ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﻭ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ  ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﯽ   

 

 

_______________  اس ام اس های جدید و به روز ۹۳  _______________________


 هیچ زخمی خوب نمی شه یا جاش می مونه یا یادش

 

 

_______________  اس ام اس های جدید و به روز ۹۳  _______________________

 


 چشم بسته هم میشود راه رفت وزمین نخورداگر دستت در دست خدا باشد