اس ام اس مخصوص خیانت

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه مورد علاقه خود را در کادر بالا سرچ کنید ، سپس بگرد را کلیک نمایید
1721

اس ام اس جدید مخصوص خیانت ۹۳ ، ۸ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس جدید مخصوص خیانت 93

نفرین به تو که با زیباترین نقاب به چهره دوست درآمدی
نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد
نمیبخشمت

*

اس ام اس جدید مخصوص خیانت ۹۳

*

چه عاشقانه خط بر احساست به من کشیدی
ومن در عین دوست داشتنت
تماشاگر خط هایی ک میکشیدی بودم
اما صدایم در نیامد

*

اس ام اس جدید مخصوص خیانت ۹۳

*

آمدم
دیدم با دیگری شادتری
رفتم

1449

اس ام اس مخصوص خیانت ، ۲۴ام فروردین ۱۳۹۳

اس ام اس خیانت

من از اوشکایتی ندارم
از کسی که با او است هم شکایتی ندارم
ولی خدایا تو که میدانستی چقدر دوستش دارم
چرا تو کاری نکردی?

*

اس ام اس مخصوص خیانت

*

بودم
دیدم با دیگری شادتری
رفتم

*

اس ام اس برای خیانت

*

ب من گفت دور بقیه راخط قرمزکشیدم فقط تو در کنارم باش و من بالبخندپذیرفتم اماافسوس ک نفهمیدم منم درمیان همان بقیه جای دارم