اس ام اس عربی جدید

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه مورد علاقه خود را در کادر بالا سرچ کنید ، سپس بگرد را کلیک نمایید
2450

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه ، ۹ام خرداد ۱۳۹۳

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه


 احبک ولیحب موعیبعاشقتم وعاشق بودن بدنیست@عیب الینکر احبابهبلکه بدفراموش کردن عزیزان است@الحب مو رساله بخطعشق نه نامه نوشتنه @ولا کلمات چذابهونه حرفاى دروغ@ الحب ظیم وتعب وهمومعشق سختىخستگى وغم زیاده @وصعب للیحسب حسابه که شمردنشون  مشکله @الحب غرفه وقفل محکوم عشق مثل یک اتاق دربسته وقفل شده میمونه@ صعب ماینفتح بابه که درش به سختى بازمیشه@

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 من ڪۈآرث ٱلبشّر   
شخص تضعه فی عینیڪ فیعمیک
وشخص تضعه تحت قدمیک فیرفعک
 از شگفتى انسانها کسى را در چشمانت قرار میدهى و کورت میکند- وکسى را زیر پایت قرار میدهى و تو را به بالا مى برد

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 تدری شنو A B C D اکید ماتدری A یعنی احبک B بوسه علی خدک C سلمنی علی قلبک D دمرنی حبک  

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 ابذل لصدیقک کل الموده و لا تبذل له الطمانینه
ترجمه: به دوست هر چه می سپاری بسپار جز راز خود را

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 رفرفت مثل الطیر روحی علی فرگاکلا اگدر اوصل لیک لا اگدر انساک دلم در نبودت مثل پرنده بال بال میزنهبی تابی میکنهنه میتونم بهت برسم نه میتونم فراموشت کنم

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 کل لحظه مو کل یوم لعیونک اشتاگخایف تضل بعید ویکتلنی الفراگ
ترجمه:
هر لحظهنه هر روز مشتاق چشمانت میشوممیترسم دور بمانی ودوری مرا بکشد

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 اموت حسره وقهر لوانت تنسانی وارضی اعیش بسجن بس انت سجانی  

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 امس شفتک طفتنی ابحلم نص الیل و گلت للناس شفته وگلی اشلونک
غیر اتورطت من گلت شفته الیوم ضل یاهو الیکضنی ایگلی خیعونک
ترجمه:
دیروز تو خواب دیدمت وبه مردم گفتم دیدمت
و تو گرفتاری افتادم هرکی من میدید می گفت خوش بحالت که دیدیش

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 ذکرتک و الگلب فز من سمع بیک
تو را بیاد آوردم و دلم با یادت بیدار شد  روشن شد
مثل فزت طفل حلمان فززته
مانند بیداری بچه ای که از خواب بیدار می شود
شسوی السانی دوم ایجیب طاریک
چکار کنم یادت تو همیشه بر زبانم جاریست
واسمک خیط ببره بگلبی خیطته
و نامت را با نخ سوزن به قلبم دوخته ام

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


احزن وجن اجنون ساعه بقیابک شنهى المعزه البیک من دهرصابک

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 بلغ ناصحٍ لک الدّنیا لوانتصحت
ترجمه: گیتی  برای تو شیواترین پند آموز است اگر پند پذیر باشی

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 موبس اذکرک دوم کل لحظه ویای من اعرف انته ابخیر تضحکلی دنیای
ترجمه:
نه فقط همیشه یادت میکنم هر لحظه با منی اگه بدونم که تو خوبی دنیا به رو م میخنده

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 امام على علیه‏ السلام :
استعمل العدل واحذر العسف والحیف فانّ العسف یعود بالجلاء والحیف یدعوا الى السّیف
عدالت را اجرا کن و از زورگویى و ستمگرىبپرهیز زیرا زورگویى مردم را به ترک از وطن وامى‏دارد و ستم آنان را به قیام مسلّحانه مى‏کشاند  

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 لو کان بالشطرنج قطعه مونثه لمات الملک عشقااا
اگر در شطرنج قطعه مونثی بود شاه عاشقانه می مرد

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 الشوق مجننی والبعد مذوبنی یاریت ادوس علی موزه؟؟ ولعندک تزحلکنی  

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 الموت اولی من رکوب العار
مردن از ننگ و ذلت پذیری بهتر است
امام حسین ع

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 ریت الحلونعسان وانه مخده نتشابک انه ویا خدی عله خده
ترجمه: ای کاش آن زیبارو خوابش بگیرد و من بالش او بودم تا گونه اش بر گونه ام قرار گیرد

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 یه محبوب العشگ موکلمه تنگالولا کلمت احبک سهله عدنه
های ناس حبهه بس بل اوجوه واحنه بل گلب خضر عشگنه
دوست داشتنی منعشق گفتنی نیست وگفتن دوستت دارم برام راحت نیست
این مردم دوست داشتنشون فقط تو ظاهرهولی عشق من تو دلم جوونه زده

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 انت مثل الذهب بس فرق بسیط الذهب من باعه ربح وانت من باعک خسر
ترجمه:
تو مثل طلا میمونی فقط یه فرق ساده ایی هست طلا رو هرکه بفروشه سود میکنه اما تورو هرکه فروخت ضرر کرد

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 لیش الفرح لحظات و الهم لیالی
هوّ الفرح ممنوعلو سعره غالی
ترجمه:
چرا خوشی چند لحظست وغسه چندین شب
خوشی یا ممنوعه یا خیلی قیمتش بالاس
 مو بیدی حتی انساک او لا اهیه بیدک
الامر امر الروح هیه التریدک
ترجمه:
دست من نیست که فراموشت کنم ونه حتی دست تو
کار کار دله اونه که تو رو میخواد

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 یمکن اخذنی الوکت واتاخر المرسال بس انت وسط الگب ما غبت عن البال  

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 حواسی خمس وانت سادسها والعجایب سبع وانت ثامنها ودنیتی وحده وانت شاغلها
ترجمه : حواسم ۵ گانست و تو ششمی و عجایت هفتگانست و تو هشتمی و دنیای من یکیست و تو آن را در بر گرفتی  

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 اخوى انته اوعله العینین والراس اودیلک سلام ابشوق واحساس عرج حبک اب وسط القلب نداس عزیز اویصعب فراقک علیه  

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


حبک دمع صافی
حبک حظن دافی
حبک عطرشافی
اکتب بعد لو کافی ؟

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 الک حصرات بفادی ولک ون  ولی نیران الک تدوی ولک ون  اذا تسال علی امکانک ولک ون  مکانک بلگلب غصبن علیه
ترجمه : برای تو در سینه ام حسرتها وناله هایی وجود دارد   وبرای تو در وجودم آتشهااااااایی روشن است  اگر بپرسی که جایگاهت کجاست ؟  میگویم چه بخوام وچه نخوام در قلب منی  

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 لیش الزمن ظالم والیحب مظلوم؟
حبک ابگلبی دم بس من شوفتک محروم
ترجمه:
چرا دنیا ظالمه واونی که کسیو دوست داره مظلوم؟
عشقت تو دلم دائمیه ولی از دیدنت محرومم

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 غیب عن عنیا
ضیع من ایدیا
سیبنی عذابی لدموع عینیا
ترجمه :
از پیش چشمانم دور شو
از بین دستانم ناپدید شو
و من را همراه با رنجی که می کشم و اشکی که از چشمانم می چکد تنها بگذار

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 اخجل ادگ اعلیک خایف تملنی بس گلبی نص الیل عنک سالنی
ترجمه : خجالت میکشم بهت زنگ بزنم ولی قلبم نیمه شب از تو میپرسد

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


معذور لوعنک غبت بس موعذرانساک ناسی الرسائل اعترف بس مستحیل انساک

 ای  من  جدا ز منای همیشه با من
با هم نساختیم و نمی سازیم
تو آن عزیزترین نیمه ی منی

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


اذا حدک مابقیت و علی کتفک ماغفیت یعنی انا ماعشت بعمری و ع دنیا ماجیت
ترجمه: اگر کنارت نباشم و روی شونه هات نخوابم یعی من زندگی نکردم و به این دنیا نیامدم

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 کل عمری صافی اویاک زمزم ترانی@و اذا فکرت یوم انساک میت عسانی
ترجمه:
تمام عمرم باهات مثل زمزم زلال بودم@انشائ الله بمیرم اگر روزی برسه که اگر فکر فراموشت کردنت بکنم

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 ساعه ۱ احبک
ساعه ۲ اشتاقلک
ساعه ۳ اذکرک
ساعه ۴ انادیک
ساعه ۵ احاچیک
ترید الصدگ ۲۴ ساعه افکر بیک
ترجمه:
ساعت ۱ دوست دارم ساعت ۲ دلم برات تنگ میشه  مشتاق دیدنت میشم ساعت ۳ یادت میکنم ساعت ۴ صدات میکنم ساعت۵ باتو صحبت میکنم راستشو بخای ۲۴ ساعت به فکرتم

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 لا تضن انت منسیانت اغلی من نفسی
انته بالگلب محفوظمثل آیه الکرسی
فکر نکن فراموش شدیتو از جونم باارزش تری
تو تو قلب من محفوظیمثل ایه الکرسی

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 اجمل هندسه فی الحیاه ان تبنی جسرا من الامل فوق بحیره من الیأس
ترجمه:
زیباترین هندسه زندگی این است که پل ای از امید بسازی بالاتر از دریایی ناامیدی

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 ان طیر بجناح العشق عالی
با هم با بالهای عشق اوج میگیریم و پرواز میکنیم
وانعیش انا ویاک للتالی
ومنو تو همیشه و تا ابد با هم زندگی میکنیم
و اش ما تقول الناس من بالی
وهرچی که مردم از وضعیت من بگن مهم نیست
والعشق بس ویاک یا حلالی
وعشق برای من فقط با تو شیرین و دلچسبه

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


موکلمن ما یذکرک یعنی ناسیک ولا کلمن یذکرک یعنی یهواک اکو ویاک گاعد گلبه ابعید واکو گاعد بعیدوگلبه ویاک

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 وین البخت یفلان واتگلی مبخوتگمت اشتغل دفان شو محد ایموت:
کدوم شانس فلانیکه به من میگی خوش شانسرفتم تو کار کفن و دفن هیشکی نمیمیره:
ههاین نبود خودم اذافش کردم خندم گرف خوب

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 یا ایّها الّذین ءامنوا استجیبوا للّه و للرّسول اذا دعاکم لما یحییکم
ترجمه:ای مومناندعوت خدا و پیامبر را اجابت کنیدآنگاه که شما را به چیزی فرا میخواند که زندگی و حیاتتان می بخشد

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 

 
 اذا حبک یسیر الموت اموت و بیدک ادفنی و اکتب عل الگبر مظلوم مات و ماشبع منی
ترجمه:
اگر عشق تو مرگ باشه میمیرم و با دستت منو دفن کن و روی قبرم بنویس مظلوم مرد و ازمن سیر نشد

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 الا یا ایها الارهابی  ای ارهابی  
دوس اعلی الورد گام الورد ینداس
پای بر گل بگذار در این زمانه روی گل هم پا می گذارند
بس عطر الورد هم تگدر اتدوسه
اما بر عطر و بوی گل هم می توانی پا بذاری

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 الهم انک کما احب فاجعلنی کما تحب
ترجمه: خدایا تو آنچنانی که من می خواهم و مرا آنچنان کن که تو می خواهی

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


آخ الک آخ اعلیک اخ منشوفک
حملت گلبی اهموم و ترید اشوفک
ترجمه:
اه برای تو آه بر علیه تو آه اگر دیدمت
دلم رو پر حرص کردی و می خوای ترکت کنم

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 رسایل علی ما ترسل شمالک
تو را چه شده که برایم پیام نمی فرستی : از من یادی نمیکنی :
وانه المحتاج بالشرجی شمالک
منم که در هوای شرجی : روزهای سخت : محتاج هوای شمال : دلداری و احوالپرسی : توام
چنت تذکرنی کلوکتک شمالک
همیشه مرا یاد میکردی تو را چه شده
حتی ابمسج ما تنشد علیه
حتی با یک پیام مرا یاد نمی کنی

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 من عاشق این ترکیبیام
عزیزم  یا من اعیونی برایت
 اموعن موع من اسمع  صدایت
 اذا تقسم قسم للموت ویاک
 اضل للموت  هم مخلص برایت

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 اروع القلئب قلبک واجمل لکلام همسک واحلی ما فی الدنیا انی عرفتک  

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


عزیزم ای که چشمام برایت
ذوب میشم وقتی صدات رو میشنوم
اگه بخوای قسم بخورم که تا مرگ با تو باشم
تا زمان مرگ هم مخلص تو میمونم

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 انه ما بچانی دهری آنه من حبک بچیت
چان مگفول باب گلبی وانته من یا باب اجیت؟
زمونه اشک منو در نیاوردواسه عشق تو بود که گریه کردم
در قلب من قفل بودتو از کدوم در اومدی تو؟

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 لقاک هوای رضاک منایفهب لی لقاک وهب لی رضاک
دیدارتوآرزوی من است ورضایت توخواسته منپس ببخش برمن دیدارت راورضایتت را

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 توبه توبه توبه ان کنت احبک تانب توبه بس قابلنی مره وتبقی دی آخر نوبه وبعدها توبه توبه
ترجمه: از عشق تو توبه میکنم و برای آخرین بار خواهان دیدنت هستم  

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 عینیا بتحبک
وقلبی بیحبک
وحضنی بیضمک
ترجمه:چشمم تورادوست دارد وقلبم عاشق توست وآغوشم تورا میخواهد

 

اس ام اس های عربی جدید با ترجمه

 


 اضل الصوتک اتمنه واصبرلدنیتک جنه
واذارادالگلب ینساک احرگه وانتقم منه
درآرزوی شنیدن صدایت میمانم وبرای دنیایت بهشتی خواهم شدواگرروزی دلم بخواهدفراموشت کند اورا میسوزانم واینگونه ازش انتقام میگیرم
 

2449

اس ام اس به زبان عربی جدید ، ۹ام خرداد ۱۳۹۳

اس ام اس به زبان عربی جدید

دمعه تسیل وشمعه تنطفی والعمر بدونک یختفی ومن دونک قلبی ینتهی

** اس ام اس به زبان عربی جدید  **

اموت برقه احساسک وهمس احساسک و همس الحب بانفاسک ولو تطلب منی قلبی انا کلی فدا راسک

** اس ام اس به زبان عربی جدید  **

ینشدنی البطران تاکل عدس لیش گتله انشد الگصاب کیلو اللحم بیش
ترجمه : آدم سرخوش ازم میپرسه که چرا عدس میخوری منم بهش گفتم که برو از غصاب بپرس گوشت کیلو چنده

2377

اس ام اس عربی جدید با ترجمه ، ۷ام خرداد ۱۳۹۳

اس ام اس عربی جدید با ترجمه

اس ام اس عربی جدید همراه با ترجمه به زبان فارسی تعداد ۱۸۳ عدد اس ام اس جدید عربی مناسب برای موضوعات عاشقانه و دینی

 لا تضن انت منسیانت اغلی من نفسی
انته بالگلب محفوظمثل آیه الکرسی
فکر نکن فراموش شدیتو از جونم باارزش تری
تو تو قلب من محفوظیمثل ایه الکرسی

*

اس ام اس عربی جدید با ترجمه

*

صحیح العمر یمضی واحنه نمشی
درسته که عمر میگذره وهمه ما میریم
بس تبقی المحبه هیه کلشی
فقط محبته که میمونه واین از همه چیز با ارزش تره
وصحیح الدنیه صعبه ومنها نشکی
درسته که دنیا سخته واز اون شکایت میکنیم
بس بیها المحبه تسوه کلشی
ولی در آن محبتی هست که از همه چیز با ارزش تره

*

اس ام اس عربی جدید با ترجمه

*

امام على علیه‏ السلام :
استعمل العدل واحذر العسف والحیف فانّ العسف یعود بالجلاء والحیف یدعوا الى السّیف
عدالت را اجرا کن و از زورگویى و ستمگرىبپرهیز زیرا زورگویى مردم را به ترک از وطن وامى‏دارد و ستم آنان را به قیام مسلّحانه مى‏کشاند

2376

اس ام اس جدید عربی ، ۷ام خرداد ۱۳۹۳

اس ام اس جدید عربی

اس ام اس عربی تعداد  ۷۹ عدد اس ام اس جدید عربی همراه با ترجمه به فارسی

لیش الزمن ظالم والیحب مظلوم؟
حبک ابگلبی دم بس من شوفتک محروم
ترجمه:
چرا دنیا ظالمه واونی که کسیو دوست داره مظلوم؟
عشقت تو دلم دائمیه ولی از دیدنت محرومم

*

اس ام اس جدید عربی

*

ترکت القلم من بعدک والکتاب
او گلبی من العشگ صدگ ولک تاب
وحق العرش والقبله ولکتاب
اذکرک کل صباح و کل مسیه
ترجمه:
بعد ازتو کتاب وقلم وترک کردم
ودلم از عشق دیگه توبه کرده
و قسم به اسمان و قبله و کتاب اسمانی
یادت میکنم در تمام اوقات روز

*

اس ام اس جدید عربی

*

مو بیدی حتی انساک او لا اهیه بیدک
الامر امر الروح هیه التریدک
ترجمه:
دست من نیست که فراموشت کنم ونه حتی دست تو
کار کار دله اونه که تو رو میخواد

 

2319

اس ام اس عربی جدید ۹۳ ، ۶ام خرداد ۱۳۹۳

اس ام اس عربی جدید 93

خلاص الحین ابی ارحل و انا فینی الم غدرک اباخذ قلبی من قلبک وخلی قلبک بصدرک

*

اس ام اس عربی جدید ۹۳

*

لا خبر لا مکتوب لارف گلبکم ؟هیچ احنه صرنه ابساع ما نسوه عدکم؟

*

اس ام اس عربی جدید ۹۳

*

سمیتک هوای ور احتی ابدنیای و سمیتک دوای و مرهم اجروحی سمیتک نفس و النفس یعنی الروح اذا راح النفس یعنی انتهت روحی

صفحه 1 از 212