اس ام اس درباره حسرت

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه مورد علاقه خود را در کادر بالا سرچ کنید ، سپس بگرد را کلیک نمایید
15377

اس ام اس حسرت گذشته ، ۲۹ام مهر ۱۳۹۳

اس ام اس حسرت گذشته

اس ام اس حسرت گذشته پیام های حسرت گذشته خوردن

۴۳ اس ام اس حسرت گذشته

به سلامتی‌ مترسک
که با لبخندی به پهنای وجودش
و دستهایی باز به فراخی آرزویش
در حسرت یک آغوش گرم جان داد…

@

@

@

@

اس ام اس حسرت گذشته 
خداوند ازم پرسید میخوری یا میبری؟
گفتم میخورم اما غافل از اینکه رسمش این بود که حسرت را میخورند و لذت را میبرند!

@

@

@

@

اس ام اس حسرت داشتن 
یک شب از دفتر عمرم صفحاتی خواندم
چون به نام تو رسیدم لحظاتی ماندم!
همه دفتر عمرم ورقی بیش نبود!
همه ی آن ورق حسرت دیدار تو بود…

@

@

@

@

اس ام اس حسرت دیدار 
گاه دلتنگ میشوم
دلتنگتر ازهمه دلتنگی ها
گوشه ای مینشینم و حسرت ها را میشمارم
باختن ها وصدای شکستن ها را
کدامین امید را ناامید کرده ام
کدامین خواهش را نشنیدم
به کدام دلتنگی خندیده ام
که این چنین دلتنگم…

@

@