اس ام اس به روز شده

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه مورد علاقه خود را در کادر بالا سرچ کنید ، سپس بگرد را کلیک نمایید
20416

اس ام اس به روز ، ۱۱ام شهریور ۱۳۹۴

اس ام اس به روز

اس ام اس به روز

 اس ام اس های به روز شده جدید پیامک و جملات روز زیبا

 

ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻖ
ﺍﺳـﻢ ڪﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻭﺝ ﺧَﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ !
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ .
°

°

°

°

°

اس ام اس به روز جدید زیبا
بار الهی
+
+
+
+
بی زحمت ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺯﯾﺮ هوا رو ﮐﻢ ﮐﻦ ﻣﻠَﺖ ﺗﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ .
°

°

°

°

°

اس ام اس به روز جدید زیبا
نثارت میکنم بر رویت یک گل !
درودت میکنم همسان بلبل
بخوانم یک سرود صبحگاهی
زنم بر روی دل ها تکه ای پل !
خداوندا
به حـق صبح و گلبانگ اذانت !
به عشاقت به گلهای جهادت !
ببخشا این من و این دوستانم
گشا ره بر دل اهل سعادت .

.

.

.

ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب

16874

اس ام اس به روز شده ، ۳۱ام خرداد ۱۳۹۴

اس ام اس به روز شده

 

 

سکوت
رسا ترین فریاد یک ” مرد ” است
وقتی سکوت میکند
وقتی بحث نمیکند
وقتی برای به کرسی نشاندن عقایدش تلاش نمیکند
بفهم
که واقعآ آسیب دیده است

.

اس ام اس به روز شده جدید داغ ۹۴ پیامک

.
صدای گام های تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا
هنوز تشنه ی زنده بودنم

.

اس ام اس به روز شده جدید داغ ۹۴ پیامک

.
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﻫﻮﺍ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ ﻭﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ
ﮔﺎﻫﯽ ﻭﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ
ﺳﺮﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺍﻏﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ
ﺗﻤﺎﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

.

اس ام اس به روز شده جدید داغ ۹۴ پیامک

.
ﻣﻮﺍﻇﺐ ﭼﺸﯿﺪﻥ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﺑﺎﺵ
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻃﻌﻢ ﮐﺸﮏ ﻣﯿﺪﻩ

.

اس ام اس به روز شده جدید داغ ۹۴ پیامک

.
خودم آرزو کردم به هر چی دوست داری برسی
آرزویم برآورده شد
به او رسیدی

.

اس ام اس به روز شده جدید داغ ۹۴ پیامک

.
ترکت میکنم تا هرسه راحت شویم
من تو رقیبم
من از قیدتو
او از قید من
تو از قید خیانت

.

.

.

ادامه اس ام اس در ادامه مطلب