اس ام اس برای خیانت

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه مورد علاقه خود را در کادر بالا سرچ کنید ، سپس بگرد را کلیک نمایید
1449

اس ام اس مخصوص خیانت ، ۲۴ام فروردین ۱۳۹۳

اس ام اس خیانت

من از اوشکایتی ندارم
از کسی که با او است هم شکایتی ندارم
ولی خدایا تو که میدانستی چقدر دوستش دارم
چرا تو کاری نکردی?

*

اس ام اس مخصوص خیانت

*

بودم
دیدم با دیگری شادتری
رفتم

*

اس ام اس برای خیانت

*

ب من گفت دور بقیه راخط قرمزکشیدم فقط تو در کنارم باش و من بالبخندپذیرفتم اماافسوس ک نفهمیدم منم درمیان همان بقیه جای دارم

1367

اس ام اس برای خیانت ، ۲۰ام فروردین ۱۳۹۳

اس ام اس خیانت

به فندک نیازی نیست سیگاررابرلبانم میگذارم وبه او فکرمیکنم که بی دلیل رفت خودش آتش میگیرد

*

اس ام اس برای خیانت

*

خیانت یعنی
کسی که دوستت داره بهش بگی داداشی
و به کسی که مدل ماشینش۲۰۱۴باشه بگی عشقم

*

اس ام اس خیانت جدید

*

ترکت میکنم تا هر سه راحت شویم من تو ورقیبم
من از قید تو او از قید من و تو از قید خیانت

*

اس ام اس خیانت به اعتماد

*

شد کوچه به کوچه جستجو عاشق او
شد با شب و گریه روبرو عاشق او
پایان حکایتم شنیدن دارد
من عاشق او بودم و او عاشق او