اس ام اس ادبی زیبا

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه مورد علاقه خود را در کادر بالا سرچ کنید ، سپس بگرد را کلیک نمایید
1979

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳ ، ۲۰ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید 93

 


به آدم گفتم همه تقصیرتوبود
زیرلب زمزمه کرد
سیب دندان زده ازدست توافتادبه خاک

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


زندگی درجامعه ای که پسوندنام گورستان هایش بهشت است چیزی جزجهنم نیست

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


جانم را به دندان گرفتم
و اعتماد را به خاک سپردم
خوب میدانم راه و رسم درندگی چون دیروز نیست
گرگ های این جنگل روی دوپا راه می روند

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


خواستن از خدا عزت است اگر داد رحمت است اگر نداد حکمت خواستن از بنده خدا ذلت است اگر داد منت است اگر نداد خفت است

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


پیش از اینکه به دنیا بیاید با یکی از رگ های مادر خودش را دار زد
شنیده بود بابا دختر نمیخواهد

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


هیچکس بعد هیچکس نمرده
ولی خیلیا بعد خیلیا
دیگه زندگی نکردن

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


عشق   ناتوانی ذهن در تشخیص یک ادم معمولی با سایر ادم های دیگر است

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد؛ فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


دیروز دیدمش تنها نبود ولی خوشبخت هم نبود

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


دانه هایی از عشق کاشتم
و خوشه هایی از غم برداشتم
خیانت
تکرار
و رویش نفرت
 

1959

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳ ، ۱۹ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس ادبی جدید زیبا 93

 

طلب کردم ز دانایی یکی پند مرا فرمود با نادان مپیوند

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


گاه گاهی کوچ کوچکی به کوچه ی خداکنیم
همین

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


ن میشه موند
ن میشه رف
دلم خوشه ب چیزایی ک همیشه هس

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


کاش می شد که شعار
جای خود را به شعوری می داد
تا چراغی گردد دست اندیشه مان

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


کسی که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند لیاقت آزادی را ندارد

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


ای انسان
تومعدودی بیش نیستی
وهروز ک بگذرد
اندکی ازتوبگذشته ست

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


با موجودات عجیبی زندگی میکنیم موجوداتی که تنها با بی محلی آدم می شوند

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


شخصی تر از مسواک
گذشته ی هر آدمیه

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


ماها نیازی به تعبیر خواب نداریم یا ترس هایمان را خواب میبینیم یا نداشته هایمان را

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


از آسمانم ماتم ببارد
هراس بی‌ تو ماندنم ادامه دارد
نمی‌نویسم ترانه بی‌ تو
چگونه پر کشد خیال واژه بی‌ تو
 

1931

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳ ، ۱۸ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس ادبی زیبا جدید 93

 

 

این روزها بعضی از پسرهای شهر
افتخارشان دوست دختر داشتن با موی رنگ کرده است
یادش بخیر
زمانی پاکی افتخار بود نه رنگ مو

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


بیار باده که بنیاد عمر بر باد است

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


مهربانی راازدرخت شکوفه زده اموختم وقتی که به ان لگدزدم به جای تلافی سراپایم راشکوفه باران کرد

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


انگاه که خوشتراش ترین تن ها را به سکه ی سیمی توان خرید
مرا

دریغا دریغ
هنگامی که به کیمیای عشق
احساس نیاز می افتد

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


دانستن اینکه چه موقع باید فاصله
گرفت و چه موقع باید نزدیک شد
کلید ماندگاری هر رابطه ست

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


پرویى یعنى
روزگار تمام تلاششو کنه به زانوت دراره ولى محکم بایستى و یه لبخند ملیح تحویلش بدى

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


میدونی :سزای تولد مرگه؟

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


چه حیف شد دیرفهمیدم براعاشقی چرب زبانی کافیست

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


سکوت عاشق در برابر جفای معشوق فقط به حرمت عشق است

1883

اس ام اس ادبی زیبا و جدید ، ۱۶ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

 

روی خاکیمو یادمان نمیکنند
وای به حال روزی که خاکمان کنن

 

*

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

*

 


ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﻫﻤﻪﯼ ﻣﺎ
ﺯﻳﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﮎ
ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺎ
ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ
ﺩﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ
ﻣﺠﺎﻝ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﺪﺍﺩﻳﻢ

 

*

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

*

 


رفیق  من تو را به اندازه ی دوست داشتن کودکی دوست دارم که برای چشمان عروسکش دکمه های لباسش را کند

 

*

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

*

 


معیار واقعی ثروت ما
این است که اگر پولمان را گم کنیم  چقدر می ارزیم
 

 

*

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

*

 


کوتاه تربن داستان جهان  از ارنست همینگوی:
برای فروش :کفش بچه  هرگز پوشیده نشده
 

 

*

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

*

 

درویشی دیدم شتابان میدوید گفتم درویش کجا؟؟
گفت :مراسم عزا گفتم :کی مرده؟؟
آهی کشید و گفت :مردانگی وفا

 

*

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

*

 


لعنت به من که میخوام و نمیشه بتونم
لعنت به تو که میبینی و نمیخوای بدونی

 

*

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

*

 


پست ترین افراد کسانی هستند که به خاطر جلب توجه دیگران  خود را هم عقیده و هم فکر آن ها نشان میدهند
 

1782

اس ام اس ادبی زیبا ، ۱۱ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس ادبی زیبا

 

سکوتم را دست کم نگیر بدان یا دیگر با غم برایم اهمیتی نداری یا با وجود خورد شدنم این گونه وانمود می کنم که هیچ اتفاقی نیوفتاده است

 

*

اس ام اس ادبی زیبا

*

 


گاهی دلمان میخواهد از خودمان فرار کنیم, حیف که محکم ترین زندان دنیا, زندان تن است

 

*

اس ام اس ادبی زیبا

*

 


ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺮﺕ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯾﻢ
ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ
ﯾﮏ ﺟﻮﺭ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ

 

*

اس ام اس ادبی زیبا

*

 


ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺳﺮﺭﺍﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻣﻦ
ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ اﻟﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ

 

*

اس ام اس ادبی زیبا

*

 


خورشید زندگی ام امروز طلوع کرده شاید دیگرفردایی نباشد

 

*

اس ام اس ادبی زیبا

*

 


به تلخی های زندگی نقابی از بی تفاوتی میزنم چه زیبا نقابیست که میشود لبخند را روی ان نقاشی کرد
 

 

*

اس ام اس ادبی زیبا

*

 

مرگ مگر بی غیرت شده ای
زندگی دارد کار تو را میکند حواست کجاست

 

*

اس ام اس ادبی زیبا

*

 


تو نمیفهمی باران هر لحظه توی چشمانم تندتر میشود وگاهی شاید با نگاه کردن بفهمی که فقط یک پلک فاصله دارم با شکستن

 

*

اس ام اس ادبی زیبا

*

 


بدون تلاش هیچ چیز رخ نمی دهد حتی معجزه ای

 

*

اس ام اس ادبی زیبا

*

 


کاش واژه حقیقت انقدر با زبان ما صمیمی بود که برای بیان کردن دوست دارم نیازی به قسم خوردن نبود

 

*

اس ام اس ادبی زیبا

*

 


سقوط از نگاه پر از مهربانی ات را باید در جعبه ی سیاه دلم جست و جو کنم