اس ام اس ادبی جدید

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه مورد علاقه خود را در کادر بالا سرچ کنید ، سپس بگرد را کلیک نمایید
1979

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳ ، ۲۰ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید 93

 


به آدم گفتم همه تقصیرتوبود
زیرلب زمزمه کرد
سیب دندان زده ازدست توافتادبه خاک

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


زندگی درجامعه ای که پسوندنام گورستان هایش بهشت است چیزی جزجهنم نیست

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


جانم را به دندان گرفتم
و اعتماد را به خاک سپردم
خوب میدانم راه و رسم درندگی چون دیروز نیست
گرگ های این جنگل روی دوپا راه می روند

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


خواستن از خدا عزت است اگر داد رحمت است اگر نداد حکمت خواستن از بنده خدا ذلت است اگر داد منت است اگر نداد خفت است

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


پیش از اینکه به دنیا بیاید با یکی از رگ های مادر خودش را دار زد
شنیده بود بابا دختر نمیخواهد

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


هیچکس بعد هیچکس نمرده
ولی خیلیا بعد خیلیا
دیگه زندگی نکردن

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


عشق   ناتوانی ذهن در تشخیص یک ادم معمولی با سایر ادم های دیگر است

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد؛ فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


دیروز دیدمش تنها نبود ولی خوشبخت هم نبود

 

*

اس ام اس های ادبی و زیبا جدید ۹۳

*

 


دانه هایی از عشق کاشتم
و خوشه هایی از غم برداشتم
خیانت
تکرار
و رویش نفرت
 

1959

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳ ، ۱۹ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس ادبی جدید زیبا 93

 

طلب کردم ز دانایی یکی پند مرا فرمود با نادان مپیوند

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


گاه گاهی کوچ کوچکی به کوچه ی خداکنیم
همین

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


ن میشه موند
ن میشه رف
دلم خوشه ب چیزایی ک همیشه هس

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


کاش می شد که شعار
جای خود را به شعوری می داد
تا چراغی گردد دست اندیشه مان

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


کسی که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند لیاقت آزادی را ندارد

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


ای انسان
تومعدودی بیش نیستی
وهروز ک بگذرد
اندکی ازتوبگذشته ست

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


با موجودات عجیبی زندگی میکنیم موجوداتی که تنها با بی محلی آدم می شوند

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


شخصی تر از مسواک
گذشته ی هر آدمیه

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


ماها نیازی به تعبیر خواب نداریم یا ترس هایمان را خواب میبینیم یا نداشته هایمان را

 

*

اس ام اس ادبی جدید زیبا ۹۳

*

 


از آسمانم ماتم ببارد
هراس بی‌ تو ماندنم ادامه دارد
نمی‌نویسم ترانه بی‌ تو
چگونه پر کشد خیال واژه بی‌ تو
 

1931

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳ ، ۱۸ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس ادبی زیبا جدید 93

 

 

این روزها بعضی از پسرهای شهر
افتخارشان دوست دختر داشتن با موی رنگ کرده است
یادش بخیر
زمانی پاکی افتخار بود نه رنگ مو

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


بیار باده که بنیاد عمر بر باد است

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


مهربانی راازدرخت شکوفه زده اموختم وقتی که به ان لگدزدم به جای تلافی سراپایم راشکوفه باران کرد

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


انگاه که خوشتراش ترین تن ها را به سکه ی سیمی توان خرید
مرا

دریغا دریغ
هنگامی که به کیمیای عشق
احساس نیاز می افتد

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


دانستن اینکه چه موقع باید فاصله
گرفت و چه موقع باید نزدیک شد
کلید ماندگاری هر رابطه ست

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


پرویى یعنى
روزگار تمام تلاششو کنه به زانوت دراره ولى محکم بایستى و یه لبخند ملیح تحویلش بدى

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


میدونی :سزای تولد مرگه؟

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


چه حیف شد دیرفهمیدم براعاشقی چرب زبانی کافیست

 

*

اس ام اس ادبی زیبا جدید ۹۳

*

 


سکوت عاشق در برابر جفای معشوق فقط به حرمت عشق است

1883

اس ام اس ادبی زیبا و جدید ، ۱۶ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

 

روی خاکیمو یادمان نمیکنند
وای به حال روزی که خاکمان کنن

 

*

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

*

 


ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﻫﻤﻪﯼ ﻣﺎ
ﺯﻳﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﮎ
ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺎ
ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ
ﺩﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ
ﻣﺠﺎﻝ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﺪﺍﺩﻳﻢ

 

*

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

*

 


رفیق  من تو را به اندازه ی دوست داشتن کودکی دوست دارم که برای چشمان عروسکش دکمه های لباسش را کند

 

*

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

*

 


معیار واقعی ثروت ما
این است که اگر پولمان را گم کنیم  چقدر می ارزیم
 

 

*

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

*

 


کوتاه تربن داستان جهان  از ارنست همینگوی:
برای فروش :کفش بچه  هرگز پوشیده نشده
 

 

*

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

*

 

درویشی دیدم شتابان میدوید گفتم درویش کجا؟؟
گفت :مراسم عزا گفتم :کی مرده؟؟
آهی کشید و گفت :مردانگی وفا

 

*

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

*

 


لعنت به من که میخوام و نمیشه بتونم
لعنت به تو که میبینی و نمیخوای بدونی

 

*

اس ام اس ادبی زیبا و جدید

*

 


پست ترین افراد کسانی هستند که به خاطر جلب توجه دیگران  خود را هم عقیده و هم فکر آن ها نشان میدهند
 

1838

اس ام اس جدید ادبی ، ۱۳ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس جدید ادبی

 

 

انچه که هست مرا بیاد انچه که نیست می اندازد

 

*

اس ام اس جدید ادبی

*

 


چگونه پیدایت کنم؟
وقتی به یاد نمی اورم
چگونه گمت کرده ام

 

*

اس ام اس جدید ادبی

*

 


اگر ی عقیده را برداریم چیزی جز عقده نمی ماند
مراقب عقیده هایت باش…

 

*

اس ام اس جدید ادبی

*

 


بهار امد پریشان باغ من افسرده بود اما به جو باز امد اب رفته ماهی مرده بود اما
 

 

*

اس ام اس جدید ادبی

*

 

من بر انم که قافیه مرد با درد اتفاقی نیست

 

*

اس ام اس جدید ادبی

*

 


گاهی فکر میکنم شنیدن صدای گنجشکهای بازیگوش روی سیم های برق و لای شاخه های درختان از شنیدن صدای بلبلی عاشق در قفس زیباتر است
نه؟

 

*

اس ام اس جدید ادبی

*

 


دل شکسته را بند هم که بزنی بی فایده است هرکاری بکنی باز هم غم و غصه از ترک هایش چکه می کند

 

*

اس ام اس جدید ادبی

*

 


سالهاست
این ترازوی دو کفه تعادل ندارد
دست خالی دل پر

 

*

اس ام اس جدید ادبی

*

 


پشت این پنجره جز هیچ بزرگ
هیچی نیست

 

*

اس ام اس جدید ادبی

*

 


ای ک مدتهاست با من نیستی
من همانم ک سالهابامن زیستی
غصه هایم را شنیدی و عاقبت
پرسیدی ای غریبه کیستی…

صفحه 1 از 212