اس ام اس زیبا و کمیاب

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
2867

اس ام اس زیبا و کمیاب ، ۳ام تیر ۱۳۹۳

 

اس ام اس زیبا و کمیاب

آدم ها خیلی نمیتوانند از همدیگر دور بشوند ..

بلخره یک چیزی جا میگذارند که مجبور میشوند برگردند
سعی نکن از من دور بشی..

دلت اینجاست و یکی دوستت داره عزیزم …

 

 

_________________ اس ام اس زیبا و کمیاب جدید  ____________________

 

 


می گویند عشق خدا به همه یکسان است
ولی من می گویم من را بیشتر از همه دنیا دوست دارد
وگرنه به همه یکی مثل تو میداد
 

 

 

_________________ اس ام اس زیبا و کمیاب جدید  ____________________

 

 


ﮔﺮ ﺟﻔﺎﻱ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﮑﻪ ﮐﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺍ

ﺭﻭی ﻫﺮ ﺗﮑﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻢ ﺍﺳﻢ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﺗﻮ ﺭﺍ

 

 

_________________ اس ام اس زیبا و کمیاب جدید  ____________________

 

 


جیب =خالیه
اعصاب =خرابه
دل =تنگه
غم =زیاده
شادی =کمه
محبت =رفته
عشق =مرده
عاشق =نیستش
رفیق =کجاست؟
رفاقت =یخ زده
بدبختی=تـــا دلت بخواد
ولی ما همچنان مخلص شما موندیم …

 

 

_________________ اس ام اس زیبا و کمیاب جدید  ____________________

 

 


شاید کسی رو که باهاش خندیدی یه روزی فراموش کنی

ولی کسی رو که به خاطرش گریه کردی هیچوقت فراموش نمیکنی هیچ وقت … !!

 

 

_________________ اس ام اس زیبا و کمیاب جدید  ____________________

 

 


ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮ
بدون ﻫﯿﭻ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩاشتن تو …

 

 

_________________ اس ام اس زیبا و کمیاب جدید  ____________________

 

 


عبادت بعضی آدم ها مثل شیطنت بچه هایی است که در می زنند و فرار زود می کنند …
 

 

 

_________________ اس ام اس زیبا و کمیاب جدید  ____________________

 

 


شمارش پسرا تو باشگاه هنگام وزنه زدن
۱ یک
۲دو
۳سع
۴چاع
۵پعع
۶شیع
۷عفت
۸عشت
۹عوه
۱۰عـــهـــــــــــــــــــــــــــــهه ر

 

 

_________________ اس ام اس زیبا و کمیاب جدید  ____________________

 

 


هر شب

به جرمه غصه هایی که میشــمارم تا بخوابم کابوس میبینم  … این است حال این روز های من

 

 

_________________ اس ام اس زیبا و کمیاب جدید  ____________________

 

 


ﺍﻭﻝ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ یه بار ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻬﺶ ﺩﺭﺱ ﺑﺪﻡ …
ﮔﻔﺖ ﻭﺍﯼ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻮﺍ ﮔﺮﻣﻪ امیر !!!
ﻣﻨﻢ ﮐﻮﻟﺮ ﺭﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻡ ﻭﺍﺳﺶ
ﻫﻨﻮﺯ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯﻩ ﻫﻤﻪ سر اون ماجرا ﺳﺮﺯﻧﺸﻢ ﻣﯿﮑﻨﻦ …

 

 

_________________ اس ام اس زیبا و کمیاب جدید  ____________________

 

 


ﮔﺮ ﺟﻔﺎی ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﮑﻪ ﮐﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺍ

ﺭﻭی ﻫــــــــــــــــــــــــــــﺮ ﺗﮑﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻢ ﺍﺳﻢ ﺯﻳﺒﺎی ﺗﻮ ﺭﺍ

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس زیبا و کمیاب