اس ام اس عربی جدید

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
2318

اس ام اس عربی جدید ، ۶ام خرداد ۱۳۹۳

اس ام اس عربی جدید

لاتظن یوم انساک لو ما اخابر مشتاگ گلبی الک بس گول صابر

*

اس ام اس عربی جدید

*

ماظن خطینه او بلهدف مالحنه
بدون شک به خطا نزدیم و تیرمان به هدف خورد
نوفی الیودنه او ما مصخ مالحنه
با دوستانمان وفای به عهد داریم و نمک مان تاثیرش را نشان داد
دون الاصایل عل خصم مالحنه
غیر از خوبیها با دشمنان برخودی نکردیم
نسری ابطریق الخیر او ما نتغیر
در راه خیر و خوبی قدم مینهیم و تغییر نمیکنیم
عل میمر او عل میمر او علمیمر
در گذر زمان

*

اس ام اس عربی جدید

*

اللهم یا باسط الأرض ویا ناصب الجبال ویا منزل الغیث ویا مجری الأنهار ویا مطعم الجنین فی ظلمه الأرحام ویا رازق الطیر فی الأوکار إجعل لقارئ رسالتی دعوه لا ترد ورزقا لا یعد وافتح له بابا فی الجنه لا یسد

*

اس ام اس عربی جدید

*

غیب عن عنیا
ضیع من ایدیا
سیبنی عذابی لدموع عینیا

*

اس ام اس عربی جدید

*

اسمک ابگلبی انکتب بحروف من نور و ذهب و خذمنی هذا العهد ابقی احبک لل ابد

*

اس ام اس عربی جدید

*

اغفه و تفز العین محتاجه ملگاک
میخوابم ولی چشمانم از خواب میپرند محتاج دیدارت هستند
تهمل دمع بسکوت ماترضه تنساک
آرام وبیصدا اشک میریزد نمیخواهد فراموشت کند
لا تضن مثل الناس بس تبعد انساک
فکر نکن مثل بقیه مردم وقتی دور شوی فراموشت کنم
صح منته یم العین بس روحی ویاک
درسته پیشم نیستی ولی دلم باتوست

*

اس ام اس عربی جدید

*

حبک ذبحنی حیل عیونک ورتنی الویل غرامک سهرنی اللیل وینک حبیبی وین؟؟؟

*

اس ام اس عربی جدید

*

فاکر لما تقولی هسیبک یعنی انا هجری وراک ولا هموت فی هواک ولا انا هترجاک روح یا حبیبی مع الف سلامه روح والقلب معاک خذ بالک انا مش هستناک انا مش فاضی اعیش علی الفاضی واضیع عمری معاک

*

اس ام اس عربی جدید

*

مین ده اللی نسیک ؟
تعرف لو قلبی بیتکلم
کان رد علیک

*

اس ام اس عربی جدید

*

من السهل ان تضع یدک علی فمک کی لا تتکلم لکن من الصعب ان تضع یدک علی قلبک کی لا تتالم

*

اس ام اس عربی جدید

*

انت الحب اللی بکانی
نسانی حالی نسانی
یا منشف دمی بعروقی

*

اس ام اس عربی جدید

*

الثلج هدیه الشتاوالشمس هدیه الصیفوالزهور هدیه الربیعۀوانت هدیه العمر

*

اس ام اس عربی جدید

*

 مطلوب فی قسم الشرطه الحببتهمه سرقه قلبی و ماتطلع الا بکفاله قدرها۵۰۰۰ بوسه

*

اس ام اس عربی جدید

*

اوعى تنسانی
تو آن عشقی هستی که باعث گریستن من شد
و باعث شد که من حال خود را فراموش کنم
ای کسیکه باعث خشک شدن خون در رگهایم شده ای
مواظب باش که لحظه ای من را فراموش نکنی

*

اس ام اس عربی جدید

*

العمر زهرهوالحیاه فترهوالحب مرهفتذکرنی اذا کنت استحق الذکری

*

اس ام اس عربی جدید

*

ای غلطه بینا تداوی الا الشک یعمل عداوه
ترجمه : هراشتباهی میتواند جبران شود  جز تردید که دشمنی می آورد

*

اس ام اس عربی جدید

*

کم تحسفنا علیک ما نبی غیرک نبیک تونا حسینا بغلاکیا تحبنا یا نحبک

*

اس ام اس عربی جدید

*

ابی تلمس دفاشوقی وبرداللیل بعروقی وابی لحظه تحس انی اموووووووووت حزن بغیابک

*

اس ام اس عربی جدید

*

قهوتی انت حلاهاوزعلتی انت رضاهاۀوعلتی انت دواهاونظرتک عمری فداها

*

اس ام اس عربی جدید

*

لما نحن جینا اختاروا اسامینا اللی سمونا هنی اختاروا
هلأ بیحقلنا نختار اللی بیرافقنا بالعمر الجای ومشوارو
ترجمه : وقتی به دنیا آمدیم اسم هایمان را انتخاب کرده بودند  ومارا طبق انتخابشان نامیدند
حالا ما این حق را داریم که در مسیر پیش روی زندگیمان  همراهمان را خودمان انتخاب کنیم

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس عربی جدید