اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
2227

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید ، ۲ام خرداد ۱۳۹۳

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

عاشقی چیزی برای هدیه نیست،
طرح دریا وغروب وگریه نیست،
عاشقی یک کلبه وپرانه نیست،
صرحبت ازشمع وگل وپروانه نیست،
عاشقی تنهای تنهایک تب است،
بی تومردن دَرسکوت یـک شب است،

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

به بند دلت نیاویز رخت خاطره ام را
گرد باد های فراموشی حرمت نمی شناسند

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

گلی بودم جفایت پرپرم کرد ،  و هَرم آتشت خاکسترم کرد
من آن آهوی دشت ناز بودم ،  که عشق تو بلانسبت خرم کرد…

 

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

هر چه گویم عشق را شرح و بیان
چون به “عشق” ایم خجل مانم از ان
گرچه تفسیر زبان روشنگر است
لیک عشق بی زبان زان خـوشتر است…

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

هرچه می دوم  با گمان رد گام های تو گم نمیشَوم
راستی در میان این همه اگر  تو چقدر بایدی

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

عشق یعنی که تکان خورده و سرپا بشویم
زورکی هم که شده در دل هم جا بشویم
انقدر صبر که شاید علفی سبز شود
پای هم پیر شویم و متوفی بشویم

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

سیب مَن بازی را باز بردی، با ناز
من به تو می بازم من به تو می نازم

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

توی دنیا دوتا نابینا می شناسم یکی تو که هیچ موقع عشقم رو ندیدی
یکی من که کسی رو جز تو ندیدم !

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

من دهقان فداکـاری شده ام
که تمام وجودَش را به اتش کشیده روبرویت
و تو قطاری که  دیدن مرا ندارد…

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

خدایا  کسی را که قسمت کس دیگریست سر راهمان قرار نده
تا شبهای دلتنگیش برای ما باشد و روزهای خوشش برای دیگری …

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

زندگی شطرنج دنیا و دل است
قصه پررنج صدها مشکل است
شاه دل کیش هوس ها می شود
پای اسب ارزوها در گل است
فیل بخت ما عجب کج می رود
در سر ما بس خیالی باطل است
ما نسنـجیده پی سرباز او
غافل اینکه او حریفی قابل است
مهره های عمَر من نیمش برفت
مهره های او تمامش کامل است!

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

اس ام اس و متن های عاشقانه جدید

کاش به جای اینکه دستی بالای دست بود دستی توی دست بود

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس و متن های عاشقانه جدید