جملات کوتاه آنتونی رابینز

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
21463

جملات کوتاه آنتونی رابینز ، ۱۸ام فروردین ۱۳۹۵

جملات کوتاه آنتونی رابینز

جملات کوتاه آنتونی رابینز

سخنان و جملات قصار زیبا و آموزنده آنتونی رابینز

jomalat kotah anthonyrobbins
اگر قدرت انگاره ی خود را از قید و بند رها کنیم، خودباوری و بینشی در ما ایجاد می شود که محدودیت های گذشته مان را در هم می شکند.

جملات کوتاه آنتونی رابینز
رشد و پیشرفت و آموختن، همواره، نتیجه و پیامد ژرف‌نگری و اندیشیدن است.

جملات کوتاه آنتونی رابینز
مسئولیت را بپذیر؛ بگذار هرچه می خواهد پیش آید.

جملات کوتاه آنتونی رابینز
هر سیستمی که قابلیت انعطاف بالایی داشته باشد و تغییرات زیادتری را بپذیرد، کارایی بیشتری خواهد داشت.

جملات کوتاه آنتونی رابینز
باید آگاهانه، نگهبانی بر دریچه ی ذهن خود بگماریم تا تنها به چیزهایی اجازه ی ورود دهد که زندگی ما را پربارتر سازد.

جملات کوتاه آنتونی رابینز
چنانچه با همه‌ی وجود، چیزی را جست‌و‌جو کنید، به شما داده خواهد شد.

جملات زیبا آنتونی رابینز
دلیل اینکه بسیاری از انسان‌ها احساس بازنده بودن می‌کنند آن نیست که زندگی‌شان به راستی یک باخت بزرگ است. شاید گمان می‌کنند برنده بودن، آن است که بر روی کره‌ی ماه فرود آیند.

جملات زیبا آنتونی رابینز
زندگی همچون رودخانه است؛ همیشه جریان دارد و اگر مسیر خود را آگاهانه و با اراده معین نکنید دستخوش امواج آن خواهید شد.

جملات زیبا آنتونی رابینز
در مسیر هر موفقیت بزرگ، دشواریها و ناکامی های بزرگی قرار دارد.

جملات زیبا آنتونی رابینز
لزومی ندارد که افراد به درستی مانند هم باشند تا با هم صمیمی شوند، بلکه باید به تفاوت دیدگاههای یکدیگر توجه و در عین حال به هم احترام بگذارند.

جملات زیبا آنتونی رابینز
رسیدن به برخی چیزها ایمان محکم و انرژی و تلاش فراوان می خواهد، گرچه می توان به آنها رسید، اما باید به راستی کار کرد.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
هرگاه اراده کنید، می‌توانید با دوستانه رفتار کردن، احساس دوست داشتنی بودن نمایید.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
افراد موفق می توانند خود را در چنان حالت روحی قرار دهند که آن حالت به آنها قدرت و دلگرمی بدهد تا به اهداف خود دست یابند.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
نیروی معجزه آسایی که بزرگترین رؤیاها و آرزوهای ما را برآورده می سازد، در درون همه ی ما نهفته است؛ وقت آن است که این نیرو را آزاد کنیم!

جملات آموزنده آنتونی رابینز
به یاد داشته باشید که حواس خود را به هر چیزی متوجه کنیم همان را به دست می آوریم.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
دوست داشتن و عشق ورزیدن به گفتن نیست، بلکه می‌بایست آن را در خود احساس کنی و انجام دهی.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
چنانچه کامیابی‌ها و دستاوردهای شما به زندگی‌تان مفهومی نبخشند، همه بیهوده خواهند بود.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
دشواری‌ها را به فرصت‌هایی جهت آموختن، رشد و دگرگونی شخصی بدل سازید.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
گاهی درد و رنج، چیزهایی به ما می‌آموزد که شادی و شادمانی هرگز نمی‌تواند بیاموزد.

سخنان آموزنده آنتونی رابینز
بیشتز زمانها ناچاریم کارهایی انجام دهیم که زیاد از آن خوشمان نمی‌آید، ولی می‌توانیم احساس خود را دگرگون سازیم.

سخنان آموزنده آنتونی رابینز
بیشتر کامیابی من ناشی از این باور است که می دانم توانایی انجام بسیاری از کارها را دارم، هرچند که آن کارها را پیش تر انجام نداده باشم.

سخنان آموزنده آنتونی رابینز
چنانچه می‌خواهید در هر کاری به مهارت، چیرگی و استادی برسید، می‌بایست به درستی بدانید چه می‌خواهید و دریابید که برای دستیابی به آن، به چه چیزی نیاز دارید.

سخنان کوتاه آنتونی رابینز
تنها با تکیه بر ستون‌ها و پایه‌هاست که یک ساختمان می‌تواند پابرجا بماند و فرو نریزد. البته برای ساختن آن پایه‌ها و ستون‌ها، زمان و تلاش لازم است.

سخنان کوتاه آنتونی رابینز
روحیه، مجموعه ی میلیونها جریان عصبی است که در درون ما رخ می دهد؛ به عبارت دیگر، جمع کل تجربه های ما در هر لحظه از زمان است.

سخنان کوتاه آنتونی رابینز
اگر تخم های فکری و جسمی هدفی را که در نظر دارید نکارید، علفهای هرزه، خود به خود سبز خواهند شد.

سخنان کوتاه آنتونی رابینز
اگر ایمان به درستی به کار رود، بزرگترین نیرویی است که منشأ خیر و خوبی در زندگانی می شود.

سخنان کوتاه آنتونی رابینز
هیچ نیرویی برای هدایت انسان نیرومندتر از ایمان نیست.

سخنان زیبا آنتونی رابینز
محیط را می توان نیرومندترین عامل مولد ایمان و باور دانست، اما تنها عامل آن نیست. در غیر این صورت، جامعه، پویایی خود را از دست می داد.

سخنان زیبا آنتونی رابینز
گاهی افرادی به موفقیت های بزرگ می رسند، تنها به این دلیل ساده که نمی دانند کاری که به آن دست زده اند، بسیار دشوار، بلکه غیر ممکن است.

سخنان زیبا آنتونی رابینز
در بطن هر بدبختی و حادثه ی ناخوشایند، دانه ای است که روزی به ثمر رسیده و فواید بسیار به بار خواهد آورد.

سخنان زیبا آنتونی رابینز
از دیروز تا اکنون، به اندازه ی یک روز به تجربه های شما افزوده شده است.

 

 

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب جملات کوتاه آنتونی رابینز