جملات آموزنده آرتور شوپنهاور

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
21424

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور ، ۱۰ام بهمن ۱۳۹۴

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور

 

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور

جملات و سخنان زیبا و کوتاه آموزنده آرتور شوپنهاور فلسفی و قصار

ذهن، تنها آنچه را که برایش جالب باشد حفظ می کند؛ آنچه را که با نظام فکری وی سازگار باشد و مناسب برای نیل به اهدافش.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
مفاهیم سازه های مغزی اند، حال آنکه ایده ها مقدم بر فکر بشری هستند. در حقیقت، درک مغزی ما از ایده ها مفهوم را می سازند، لذا مفاهیم را راهی به قلمرو ذاتها نیست.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
رابطه قلم با اندیشه، رابطه عصا با راه رفتن است، اما بدون عصا راحت تر می توان گام برداشت و آنگاه که قلمی هم در دست نیست بهتر می توان اندیشید. مرد تنها آن زمان که فرسودن آغاز می کند تمایلی به دست بردن به عصا و قلمش می یابد.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
در عشق، هر کس طبعی عکس طبع خود را ترجیح می دهد؛ اما تنها آنجا که دست کم اول مزاج خودش مشخص باشد.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
راز اضطراب و اندوه مدام در به زبان آوردن همه چیز است.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
یک ذهنِ حقیقتاً توانا همواره قاطعانه و به روشنی می داند که چه می خواهد بگوید، خواه بوسیله ی نثر، نظم و یا موسیقی.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
کسی که دارای سمت استادی است در طویله غذا می خورد که بهترین مکان برای حیوانات نشخوارگر است. اما کسی که غذای خود را در دستان طبیعت می یابد در مراتع آسوده تر است.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
اینکه مغز باید نوکر و کارگر شکم باشد در حقیقت عقیده ی آن کسانی است که نه حاصل دسترنج خود را می خورند و نه به سهم خود قناعت می کنند.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
هر حقیقت از سه مرحله می گذرد: اول مورد تمسخر قرار می گیرد. دوم به شدت با آن مخالفت می شود و سوم به عنوان یک امر بدیهی مورد پذیرش قرار می گیرد.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
خردها از اساس با یکدیگر اختلاف دارند، اما با ملاحظات صرفاً کلی نمی توان به این تفاوتها پی برد.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
شلختگی اهانت به جامعه است.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
نبوغ، خود به تنهایی به همان اندازه قادر است اندیشه های ناب تولید کند که یک زن به تنهایی می تواند طفلی به دنیا آورد. شرایط بیرونی باید نبوغ را بارور سازند و نقش پدر را برای فرزندش ایفا کنند.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
برای متفکر به قدر کافی اندیشه های ارزشمند وجود دارد؛ اما تنها تعداد کمی از آنها قدرت کافی برای ایجاد پژواک و بازتاب دارند.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
مردان بزرگ تنها محصول ذهن خود را به دست می دهند.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
زندگی حقیقیِ پیش روی انسان، موضوع طبیعی اندیشه است و در جایگاه خود به عنوان جوهر اصلی وجود، آسانتر از هر چیز دیگری قادر است تا ذهنی متفکر را تحریک کند و متاثر سازد

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
ایجاز حقیقی بیان از آنِ کسی است که آنچه را که ارزش بیان دارد می گوید و از طول و تفصیل اموری که هر کس خود قادر است به آنها بیندیشد اجتناب می ورزد.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
عشق، شعبده ای بی مانند است.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
در حقیقت، عشق مطلقاً همان غریزه جنسی است منتها در شکلی سرکش تر، ویژه و شاید اگر دقیقش را بخواهیم، آشکارتر.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
تقلید از سبک دیگران مانند صورتک بر چهره زدن است، اما صورتک به سرعت لوس و غیر قابل تحمل می شود، چرا که بی روح و بی دوام است.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
آن که برای ابلهان می نویسد همواره مخاطب بسیار می یابد.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
برای کسی که از رنج روحی شدید در عذاب است، درد جسمانی تمامی مفهوم خود را از دست می دهد.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
اکثر مردم هنگامی که به پایان کار می رسند و نظری بر گذشته می افکنند در می یابند که سرتاسر زندگی را چون چیزی گذرا زیسته اند و با حیرت مشاهده می کنند که آنچه بی اعتنا از کنارش گذشته اند و لذتی از آن نبرده اند همان زندگی شان بوده است.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
اسرار شخص، حال زندانیان را دارد که چون رها شوند، تسلط بر آنها غیر ممکن است.

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
چرا با وجود تمامی آیینه های جهان باز هم هیچکس قادر نیست حقیقتاً بداند به چه شکلی در نظر می آید؟

جملات آموزنده آرتور شوپنهاور
عشق یعنی به راه انداختن نسل بعد.

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب جملات آموزنده آرتور شوپنهاور