جملات کوتاه آرتور شوپنهاور

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
21423

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور ، ۱۰ام دی ۱۳۹۴

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور

 

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور

جملات و سخنان زیبا و کوتاه آموزنده آرتور شوپنهاور فلسفی و قصار

با مصلحت دیگران ازدواج کردن، در جهنم زیستن است.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
هر خشنودی که به دست می آید تخمه ی امیال دیگری را با خود دارد؛ زیرا امیال و خواهش های اراده ی شخصی را پایانی نیست.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
ثروت و سنگینی اندیشه است که به سبک ایجاز می بخشد و زبده و آبستن معنایش می سازد، نه هیچ چیز دیگر.


جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
از قلم افتادن یک اندیشه خوب بسیار بهتر از بیان چیزی است که به هیچ وجه ارزش مطالعه ندارد.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
نقل قول نادرست اغلب معلول یک نیت ناپاک است و در نهایت، بی شرمی نفرت انگیز و فرومایگی فطرت و بدذاتی و چنین شخصی همانند کسی که دست به جعل سند می زند دیگر در اختیار خودش نیست و تا ابد اخلاق صدق و راستی را از کف می دهد.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
عشق کامیاب نیز اغلب بیشتر به بدبختی می انجامد تا به خوشبختی.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
انسان نمی تواند چیزی را به ذهن بسپارد مگر اینکه آن را درک کند؛ بنابراین باید آن را فرا بگیرد؛ اما تنها زمانی می توان گفت درکش کرده که آن را به کار انداخته باشد.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
در جهان ذهن، ما ارواحی جدا از جسم و آزاد از قانون و عسرت و اضطراب هستیم. بنابراین در زمین مسرتی وجود ندارد که با آنچه ذهنی والا و پرثمر در لحظه ای فرخنده در خود می یابد برابری کند.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
هرگز نگذاریم هیچ چیزی زندگی فکری ما را متوقف سازد، هرچند ممکن است طوفان بی امان جهان محیط ما را آشفته سازد و در هم ریزد.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
اغلب اتفاق می افتد که زن عاشق مردی زشت رو شود، اما هرگز نمی تواند یک مرد زن صفت را دوست بدارد، زیرا قادر نیست عیبهای او را جبران کند.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
افتخار، بوقلمون صفت است و وانگهی اگر در آن دقیق شوید، کم ارزش؛ هرگز با تلاشی که کرده اید برابر نیست و یا آن لذتی که به شما می بخشد محصول خودش نیست، بلکه این تلاش است که افتخار را ارزش می بخشد.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
کتابهای بد، سم روح اند و ذهن را نابود می کنند.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
همه آرزوها از نیاز سرچشمه می گیرد، یعنی از کمبودها و رنجها.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
استعداد بشر همواره با محدودیت روبه رو است و هیچ کس بدون داشتن برخی ضعفها نمی تواند نابغه گردد؛ این ضعفها حتی می تواند محدودیت های ذهنی باشد.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
مشاهده دقیق مردم حتی اگر ارزش مصاحبت نداشته باشند مهم و ارزشمند است. هر فرد به عنوان تصوری از طبیعت، ارزش مشاهده دارد؛ بنابراین بالاترین درجه متعلق به زیبایی است، زیرا تصویر کامل تر و متعالی تر طبیعت است.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
آثار، عصاره ذهن اند و بنابراین همواره ارزشی بیش از سخنان دارند، حتی اگر گوینده ی بزرگترینِ اذهان باشد.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
آن فرشته ای که امروز در تصنیفات و غزل های عاشقانه تصویر می کنند، اگر هجده سال پیش تر متولد شده بود کمتر می توانست توجه ایشان را به خود معطوف سازد.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
فرضیه ای که جایی در ذهن یافته یا از آن زاده شده، چون موجودی زنده به زندگی می پردازد، تا آنجا که تنها موافق و هم رأی خود را از جهان خارج دریافت می دارد.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
زنان نه طاقت انجام کار سنگین جسمی را دارند و نه توان فعالیت شدید ذهنی؛ آنها دِین زندگی را نه با آنچه انجام می دهند که با آنچه تحمل می کنند، می پردازند.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
شعبده ها تنها برای یک بار دیدن جالب هستند و پس از آن تاثیر خود را از دست می دهند و دست استاد شعبده رو می شود.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
ما چنان زندگی می کنیم که گویی همواره در انتظار چیزی بهتر هستیم، حال آنکه اغلب آرزو می کنیم که ای کاش گذشته باز گردد و بر آن حسرت می خوریم.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
من دنیای پر از شیر و عسل را دوست نمی دارم. من دنیای کوچک و گرمی را دوست دارم که خودم با دست خود آن را ساخته باشم.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
یک انتقاد بی نام و امضا چیزی در حد یک نامه بی نام و نشان است و بنابراین باید با همان بدگمانی براندازش کرد.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
نیاز و عسرت سد راه فقرا می شود؛ کار ایشان جای دانش را می گیرد و ذهن و افکارشان را به خود معطوف می سازد.

جملات کوتاه آرتور شوپنهاور
دانشجویان و فرهیختگان در اصل، بیشتر می خواهند معلومات کسب کنند تا معرفت. آنها به اینکه درباره ی هر امری چیزی بدانند افتخار می کنند.

 

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب جملات کوتاه آرتور شوپنهاور