جملات زیبا اشو

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
21409

جملات زیبا اشو ، ۱۰ام دی ۱۳۹۴

جملات زیبا اشو

 

جملات زیبا اشو

جملات و سخنان زیبا و کوتاه آموزنده اشو

معنویت را فضیلت های ساختگی به وجود نمی آورد. چون اگر فضیلت ساختگی باشد… دیگر فضیلت نخواهد بود.

جملات زیبا اشو

برای اینکه قلب عاشق داشته باشی، به سری نیاز داری که کمتر اهل حساب و کتاب باشد.

جملات کوتاه اشو

انسان براستی دیندار همیشه آزاد می ماند و به کسانی که در سر راهش قرار می گیرند کمک می کند تا آزاد باشند. او هرگز بر کسی سلطه نمی جوید و هرگز به کسی اجازه نمی دهد که بر او سلطه جوید.


جملات آموزنده اشو

انسانی که در راه کشف حقیقت تلاش می کند، جامعه بی درنگ دشمن او می شود.

جملات زیبا اشو

زندگی همچون رودخانه است؛ راکد نیست، روان است.

جملات کوتاه اشو

ازدواج وسیله ای برای فرار از ترس تغییر است. ازدواج وسیله ای است تا پیوند را تثبیت کنی. اما عشق چنان پدیده ای است که به محض تلاش برای تثبیت آن، خواهد مرد. ایستایی در عشق همان و نابودی عشق همان. عشق حقیقی، تنهایی را به یگانگی مبدل می سازد.

سخنان زیبا اشو

زندگی، وابستگی متقابل است؛ هیچ کس مستقل نیست؛ حتی برای لحظه ای نمی توانی تنها زندگی کنی؛ به حمایت تمام هستی نیازمندی، هر آن دَم است و بازدَم؛ نه این یک پیوند نیست، این وابستگی متقابل محض است.

جملات فلسفی اشو

زندگی یک معما نیست، یک راز است. می توان پاسخی برای معما یافت، اما راز به گونه ای است که هرگز نمی توان پاسخی بر آن یافت.

سخنان قصار اشو

شادمانی همزمان با خودآگاهی شکوفا می شود؛ یا خودآگاهی شکوفاتر می شود و تو شادمان تر می شوی و یا شادمانی شکوفاتر می شود و تو خودآگاه تر می شوی.

جملات زیبا اشو

انسان آگاه می داند که زندگی پیوسته در حال تغییر است؛ زندگی یعنی تغییر. تنها یک چیز همیشگی است و آن خود تغییر است.

جملات آموزنده اشو

راه درست زندگی، دل به دریا زدن است؛ همیشه در حال اکتشاف بودن، همیشه به ستاره ها رسیدن.

جملات فلسفی اشو

یک دروغ کوچک با خود هزار و یک دروغ دیگر می آورد، زیرا تو مجبور می شوی از آن دفاع کنی و از دروغ نمی توان با حقیقت دفاع کرد.

جملات زیبا اشو

فقط یک شخص شادمان می تواند یاور دیگران باشد.

جملات زیبا اشو

مردم به این دلیل عشق می ورزند که غمگین اند؛ به این دلیل در جست و جوی دیگری اند که تنها هستند و عشق فقط زمانی امکان پذیر است که تو تنها نباشی، بلکه در یگانگی باشی؛ با خودت قهر نباشی، بلکه با خودت در شیفتگی و سرمستی باشی.

جملات زیبا اشو

اگر خود را تغییر دهی، تغییر جهان را آغاز کرده ای. با تغییر تو، بخشی از جهان تغییر کرده است.

جملات زیبا اشو

پیش از آنکه مرگ بر در بکوبد، هر آنچه داری تقسیم کن! آیا می توانی ترانه ای زیبا بخوانی؟ بخوان و آن را تقسیم کن. آیا می توانی تصویری را نقاشی کنی؟ نقاشی کن و آن را تقسیم کن. هر آنچه در کف داری… و هرگز کسی را ندیده ام که چیزی برای تقسیم کردن نداشته باشد.

جملات زیبا اشو

درون رفتن در حقیقت، درون رفتن نیست؛ این تنها بیرون رفتن است… و ناگهان خود را در درون می یابی.

جملات زیبا اشو

فرد دانا با علامت سوالی زندگی می کند، فردی که در حیرت و شگفتی به سر می برد، با علامت تعجب زندگی می کند.

جملات زیبا اشو

شک و تردیدها را نباید سرکوب کرد. از آنها باید به عنوان سکوی پرش استفاده نمود.

جملات زیبا اشو

تو آن امپراطوری هستی که به خواب رفته و در رویا می بیند که گداست؛ از خواب بیدار شو.

جملات زیبا اشو

سر از راه منطق عمل می کند. می توان قانعش کرد، می توان هندو یا مسیحی اش ساخت، می توان آن را کمونیست، فاشیست یا سوسیالیست گرداند. با سر می توان همه کار کرد؛ تنها یک نظام آموزشی زیرکانه و راهکارهایی مکارانه لازم است.

جملات زیبا اشو

نخستین اولویت و مقدم ترین چیز برای انسان هوشمند، جست و جوی شادمانی است. آنگاه که شادمانی را بیابی و مزه ی آن را بچشی دوباره متولد می شوی، زندگی راستین آغاز می شود و پی می بری زندگی برای چیست.

جملات زیبا اشو

یگانه گنجی که ارزش جست و جو دارد طبیعت خود تو است.

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب جملات زیبا اشو