سخنان افلاطون

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
21389

سخنان افلاطون ، ۱۰ام بهمن ۱۳۹۴

سخنان افلاطون

 

سخنان افلاطون

سخنان و جملات زیبا و کوتاه آموزنده افلاطون

 
به دست گرفتن مال خود و انجام وظیفه‌ی خویش، عین دادگری است.

سخنان افلاطون
پرداختن به کار خود و پرهیز از دخالت در کار دیگران، عین دادگری است.

سخنان زیبا افلاطون
هرگز کسی را که پیوسته در حال پیشرفت است، هر چقدر هم که کُند حرکت کند، نومید مکن.


سخنان کوتاه افلاطون
اگر روزی شأن و مقامت پایین آمد ناامید مشو، زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید.

سخنان افلاطون
آنچه سودمند است، زیباست و آنچه زیان‌آور است، زشت.

سخنان زیبا افلاطون
آنچه سبب شر نباشد، مسبب شر نیز نخواهد بود.

سخنان افلاطون
اهل ریا و دورویی، هرگز از دانش راستین برخوردار نمی‌توانند شد.

سخنان آموزنده افلاطون
گریز از مجازات، جنایتکار را از آن هم که هست، بدتر می‌کند.

جملات افلاطون
زیبایی در مرحله ی نهایی تبدیل پذیر به ریاضیات است؛ درک زیبایی زمانی به دست می آید که شخص بر کردار مبتنی بر مبانی ریاضی جهان شناسایی یابد.

سخنان افلاطون
عاشقان فرومایه چون از راه درست منحرف گردند، موجب بدنامی عشق می شوند؛ به حدی که حتی برخی کسان جرات می کنند بگویند که کمر به خدمت عشق بستن ننگ است.

سخنان زیبا افلاطون
زندگی کوتاه تر از آن است که شما بخواهید وقت خود را صرف پریشانی و نگرانی کنید.

سخنان آموزنده افلاطون
نعمتی پرارزش تر از این برای یک جوان وجود ندارد که مورد محبت فردی شریف قرار گیرد و برای یک مرد نیز نعمتی بالاتر از عشق به معشوق وجود ندارد.

سخنان کوتاه افلاطون
عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت می برد.

جملات افلاطون
چه بسا چشم ناتوان که دیده‌ی تیزبین را شکست می‌دهد.

سخنان افلاطون
اگر دارای همه چیز شویم، ولی دستمان از خیر تهی باشد، مانند آن است که هیچ نداشته باشیم.

سخنان افلاطون
این حقیقتی مسلم است که بنیان هیچ حکومتی دگرگون نمی‌شود، مگر آنگاه که میان اعضای طبقه‌ی حاکمه جدایی افتد.

سخنان افلاطون
بدترین چیز این است که شخص خودش را تعریف کند.

سخنان زیبا افلاطون
مرد بی‌خرد و دیوانه، آهنگ آن می‌کند که هم بر آدمیزاد و هم بر خدایان حاکم شود و چنین می‌پندارد که این توانایی در او هست.

سخنان افلاطون
از نزدیکی با کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست، بپرهیز.

سخنان افلاطون
جنگ و درگیری اگر بین خویشاوندان بروز کند، آن را آشوب گویند و اگر بین بیگانگان باشد، آن را جنگ خوانند.

سخنان کوتاه افلاطون
بدی کردن، خواه با دوست و خواه با دیگران، کار آدم دادگر نیست؛ بلکه کار شخص ستمگر است.

سخنان افلاطون
هرگاه انسان، تنها به یک جستار، به سختی دلبسته شود، از شدت دلبستگی او به چیزهای دیگر کاسته می‌شود؛ مانند سیلی که در یک مسیر جریان یابد.

سخنان آموزنده افلاطون
هر گونه زیاده‌روی، واکنشی در پی دارد، چه در فصول، چه در گیاه‌ها، چه در بدن و بیش از هر چیز در حکومت.

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب سخنان افلاطون