اس ام اس فلسفی دوستی

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
20641

اس ام اس فلسفی دوستی ، ۲۹ام اسفند ۱۳۹۴

اس ام اس فلسفی دوستی

اس ام اس فلسفی دوستی

اس ام اس های فلسفی در مورد دوستی پیامک درباره دوست

گاهـی تڪرار یک اشتباه ڪوچَک خود بزرگترین اشتباه است  !
صیادها جایی دام میگذارند که پرندگان قبلا از آنجا دانه بر می چیدند .
°

°

°

°

°

اس ام اس فلسفی دوستی
آخـرین پاداش مرده این است که دیگر نخواهد مرد .
°

°

°

°

°

اس ام اس فلسفی درباره دوستی
یڪ تـرانه میتواند لحظه ای راتغییر دهد،
یک ایده میتواند دنیایی راعوض کند!
یک قدم میتواند سفری را آغاز کند
اما
یک دعا میتواند هر ناممکنی را ممکن کند .

.

.

.

ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب


°

°

°

°

°

اس ام اس فلسفی در مورد دوستی
هرگز اجـازه ندهید کسی برای شما اولویت باشد !
وقتی که شما برای او فقط یک گزینه هستید   .
°

°

°

°

°

اس ام اس فلسفی دوست
از شیخ بهایی پرسیدند: سخت میگذرد،چه باید ڪرد؟
گفت: خودت که میگویی سخت میگذرد، سخت که نمی ماند
پس خدارو شکر که می گذرد و نمی ماند .
°

°

°

°

°

اس ام اس های فلسفی دوستی
نردبان این جهان ما و منی ست !
عاقبت این نردبان بشکستنی ست
لاجرم آنکس که بالاتر نشست !
استـخوانش سَخت تر خواهد شکست .
°

°

°

°

°

اس ام اس فلسفی در باره دوست
پشت سرم حرف بود
حدیث شد
میترسم آیه شود !
سوره اش کنند به جعل
بعد تفسیرم کنند !
این جماعت نا اهل .
°

°

°

°

°

اس ام اس فلسفی در مورد دوست
هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انـجام ندادن درست آرمان های خویش بترس .
°

°

°

°

°

اس ام اس های فلسفی در باره دوستی
چقدر روح مـحتاج فرصَت هایی است که در آن هیچکس نباشد .
°

°

°

°

°

اس ام اس فلسفی دوستی
بعضی از مردم مکان را با حضورشان تزیین می کنند و بعضـی دیگر با ترڪ گفتن،آن مکان را زینت می دهد.

 

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس فلسفی دوستی