اس ام اس بزرگداشت فردوسی 25 اردیبهشت

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
2060

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت ، ۲۴ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس بزرگداشت فردوسی 25 اردیبهشت

 

اگر مایه زندگی بندگی است
دو صد بار مردن به از زندگی است
روز بزرگداشت فردوسی بر شما مبارک باد
 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
باز تابی در ده آن زلفین عالم سوز را
باز آبی بر زن آن روی جهان افروز را
باز بر عشاق صوفی طبع صافی جان گمار
آن دو صف جادوی شوخ دلبر جان دوز را
روز بزرگداشت فردوسی تبریک عرض مینماییم

 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
در این خاک زرخیز ایران زمین   نبودند جز مردمی پاک دین
همه دینشان مردی و داد بود   وز آن کشور آزاد و آباد بود
روز بزرگداشت فردوسی تبریک

 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
پس ازمرگ نفرین بود برکسـی
کزو نام زشتی بماند بسی
فرار سیدن روز بزرگداشت فردوسی بر شما تبریک میگوییم

 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
احسنت و زه ای نگار زیبا
آراسته آمدی بر ما
امروز به جای تو کسم نیست
کز تو به خودم نماند پروا
روز بزرگداشت فردوسی تبریک عرض می نمایم

 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
سر ناکسان را برافراشتن
وز ایشان امید بهی داشتن
سر رشته خویش گم کردن است
به جیب اندرون مار پروردن است
روز بزرگداشت فردوسی بر شما عزیز گرامی مبارک باد

 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
تا کی کمر و کلاه و موزه
تا کی سفر و نشاط صحرا
امروز زمانه خوش گذاریم
بدرود کنیم دی و فردا
من طاقت هجر تو ندارم
با تو چکنم به جز مدارا
روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
چه خوش گفت فردوسی پاکزاد   که رحمت برآن تربت پاک باد
میازار موری که دانه کش است   که جان دارد و جان شیرین و خوش است
سالروز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
شبی در برت گر برآسودمی          سر فخـر بر آسمـان سودمی
قم در کف تیر بشکستمـی          کلاه از سـر مـاه بـربودمی
به قدر از نهم چرخ بگذشتمی          به پی فرق کیوان بفرسودمی
جمال تو گر زانکه من دارمی          بی بی تو گر زانکه من بودمی
به بیچـارگان رحمت آسودمی          به دل دارگان بـر ببخشودمی
سالروز بزرگداشت فردوسی تبریک عرض می نماییم

 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 

  چند بیت شعر زیبا از فردوسی 

به گفتار پیغمبرت راه جوی         دل از تیرگیها بدین آب شوی
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی         خداوند امر و خداوند نهی
که خورشید بعد از رسولان مه         نتابید بر کس ز بوبکر به
عمر کرد اسلام را آشکار         بیاراست گیتی چو باغ بهار
پس از هر دوان بود عثمان گزین         خداوند شرم و خداوند دین
چهارم علی بود جفت بتول         که او را به خوبی ستاید رسول
منم بنده ی اهل بیت نبی         ستاینده ی خاک و پای وصی
حکیم این جهان را چو دریا نهاد         برانگیخته موج ازو تندباد
چو هفتاد کشتی برو ساخته         همه بادبانها برافراخته
یکی پهن کشتی بسان عروس         بیاراسته همچو چشم خروس
محمد بدو اندرون با علی         همان اهل بیت نبی و ولی
خردمند کز دور دریا بدید         کرانه نه پیدا و بن ناپدید
بدانست کو موج خواهد زدن         کس از غرق بیرون نخواهد شدن
به دل گفت اگر با نبی و وصی     شوم غرقه دارم دو یار وفی

نباشد همی نیک و بد پایدار         همان به که نیکی بود یادگار
دراز است دست فلک بر بدی         همه نیکویی کن اگر بخردی
چو نیکی کنی، نیکی آید برت         بدی را بدی باشد اندرخورت
چو نیکی نمایدت کیهان‌خدای         تو با هر کسی نیز، نیکی نمای
مکن بد، که بینی به فرجام بد         ز بد گردد اندر جهان، نام بد
به نیکی بباید تن آراستن         که نیکی نشاید ز کس خواستن
وگر بد کنی، جز بدی ندروی         شبی در جهان شادمان نغنوی
نمانیم کین بوم ویران کنند         همی غارت از شهر ایران کنند
نخوانند بر ما کسی آفرین         چو ویران بود بوم ایران زمین
دریغ است ایران که ویران شود           کنام پلنگان و شیران شود

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت