اس ام اس سیگاری ها

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
20545

اس ام اس سیگاری ها ، ۱۹ام بهمن ۱۳۹۴

اس ام اس سیگاری ها

 

اس ام اس سیگاری ها

 اس ام اس های سیگاری ها پیامک سیگار عاشقانه جدید زیبا

 

 
یه دسـت ب سیگار !
یه دسـت ب پنجره
ی آه عمیق !
از ته حنجره.
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگاری ها جدید
تو حموم اشک ریختن دخترا همون سیگار کشیدن پسراس شایدم بدتر.
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگاری ها عاشقانه
ا فقط یادم بماند که چه ماهی رفته است !!
چند سالی میشود سیگار بهمن میکشم.

.

.

.

ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب


¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگاری ها زیبا
دودی که از دهانم بیرون میـاد، دود سیگار نیست
قلبم سوخته .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگاری ها عاشقانه
سیگار یا ماشه ؟ !
.ڪدامش راامشب بکشم؟
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگاری ها جدید
کبریت بکش تا ستاره‌ای به شب اضافه کنیم و خیره شو به مردمان تنهـایی که در آسمان سیگار می‌ کشند   .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگاری ها زیبا
میبینی مادر?
دیگر; سیـگار هم غم هایم راتسکین نمیدهد !!
سلطان غم بگو مسکنت چیست؟
فرزندت ازپای درآمده .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگاری ها عاشقانه
تو سـیگار رو خاموش کن تا بگم !
چطور میشه با گریه هم دود شد
چطور میشه با خنده هم زخم خورد !!
چـطور میشه با عشق نابود شد .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگاری ها جدید
نیکوتین سیگار آدما را جذب نمی کند آدمـا به دود سیگار معتاد می شوند
خیره میشوند به دود و غرق در خاطرات
آدما معتاد خاطرات میشوند .
¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگاری ها زیبا
نگران بـودی ، یڪ مصرع غمگین بشوم
زندگی لج کند و پیرتر از این بشوم
نگران بودی انـدوه تو خاکم بکند
نگران بودی سیگار هلاکم بکند .

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس سیگاری ها