اس ام اس سیگار جدید

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
20544

اس ام اس سیگار جدید ، ۱۹ام اسفند ۱۳۹۴

اس ام اس سیگار جدید

اس ام اس سیگار جدید

 اس ام اس های سیگار جدید عاشقانه پیامک سیگاری ها زیبا

 

 

به سـیگار هایی که میکشم نگاه کن !
تا بفهمی بی تو من چه میکشم .

 

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار جدید عاشقانه
من و سیگار درد مشترکیم  !
از هردویمان کسی خوب کام گرفت و بعد زیر پا له کرد درسـت زمانیکه به آخر رسیدیم .

 

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار جدید زیبا
بعد از رفتنت
هرجایی را که بوسیده بودی
با سیگار سوزاندم.

 

.

.

.

ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگاری ها جدید
رفاقـت  سیگار  هم الکیه !
پول ڪه نداشته باشی
سیگارم تنهات میزاره.

 

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار جدید عاشقانه
سلامتی سه یار :
تنهایی
شب !
سیگار .

 

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار جدید زیبا
به سلامتی سیگار که رفیق نیمه راه نبود و تا آخـرش با ما سوخت و ساخت .

 

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار جدید عاشقانه
من اهل دل و چای هل و لعل نگارم
تو اهل شـب و شعر سپید و لب سیگار !
من فلسفه ی عشقم و اشراقی محضم
تو عقلگرا چون رنه و نیچه و ادگار .

 

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگاری ها جدید
جـوانی طعنه زد بر سرفه هایش !
برادر تر ڪن سیگار خود را
ولی او زیر لب آرام می گفت !!
توتون با گاز خردل فرق دارد .

 

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار جدید خفن
باران که میبارد باید آغوشی باشد !
پنجره ای نیمه باز، موسیقی و سیگار، بوی خاک، سرمای هوا
باران که میبارد بایـد ڪسی باشد از جنس تو !!
زیر یک چتر با قدم های آهسته و دود سیگار
محو یڪدیگر.

 

¤

°

¤

°

¤

°

اس ام اس سیگار جدید عاشقانه
یقه بالا میدهیم !
دستـها در جیب
سیگار به ته رسیده میان لب !
به دیـوار تڪیه میدهیم
نه که کارگاه باشیم یا عضو مافیا !
نه
بدبختیم .

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس سیگار جدید