اس ام اس روزگار تلخ

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
20329

اس ام اس روزگار تلخ ، ۶ام آذر ۱۳۹۴

اس ام اس روزگار تلخ

 

اس ام اس روزگار تلخ

 اس ام اس های روزگار تلخ بی وفا پیامک و پیام روزگار تلخ و نامردی

 

با خـودَتان که خوب تا نڪنید،
روزگار شما را تا میکند، !
می کند توی پاکت و می اندازد توی صندوق پستی؛
به یک مقصد نامعلوم.
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
بس است دیگر
تا الان به ساز روزگار رقصیدم !
از امروز خود میخواهم نوازنده باشم.
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
عشق چیست که همه از آن میگویند؟
ع :عبرت زندگی
ش :شلاق زمانه
ق :قصاص روزگار
اما افسوس و صدافسوس که شلـاق زمانه را خوردم
قصاص روزگار را کشیدم اما عبرت نگرفتم .

.

.

.

ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب


°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
از اسب که بیوفتى ,
اسیر سرزنش خاک خواهى شد
این قانون آدمهاست
به دور آتشى میرقصند که تو در آن میسوزى
روزگار بدیست .
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
خدایا حالم خوب نیست
یک مسکن قوی می خواهم بدون تجویز روزگار هم
مرگ میدهی .
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
دیگر از آنهمه شلوغی و شیطنت خبری نیست
آنقدر بخاطر ضربدرهای جلوی اسمم،
چوب روزگار را خوردم که شده ام؛
ساکت ترین شاگرد کلاس  زندگی.
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
سلام روزگار چه میکنی با نامردی مردمان
من هم اگر بگذارند
دارم خرده های دلم را
چسب میزنم راستی این دل
دل می شود ؟.
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
خدایا فقط گیر یـک (لایک) تو مانده ام
تو که من را بپسندی، !
دیگر چه باک اَز پیله هاى روزگار.
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
روزگار میخندی ؟؟؟؟؟
یکم حرمت نگه دار
مگه نمی بینی سیه پوش ارزوهایم هستم ؟؟؟ .
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
گـله ها را بگذار
ناله ها را بس کن
روزگار گوش نـدارد که تو هی شڪوه کنی.
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
زندگی  کوتاه تر از آنست که به خصومت بگذرد !
و قلب ها گرامی تر از آنند که بشکنند
آنچه از روزگار به دست می آید با خنده نمی ماند
و آنچه از دست برود با گریه جبران نمی شود !
فردا خورشید طلوع  خواهد ڪرد حتی اگر ما نباشم .
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
روزگار خوب میگذره
البته نه واسه من
از روی من .
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
ای همدم روزگار چونی بی من
ای مونس و غمگسار چونی بی من !
من با رخ چون خـزان زردم بی تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من
ای زندگی تن و توانم همه تو !
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از انی همه من
من نیست شدم در تو از انم همه تو.
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
غریبه بود اشنا شد … عادَت شد …عشق شد …هستی شد …
روزگار شد …خسته شد… بی وفا شد …دور شد…بی گانه شد …
فراموش نشد.
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ بی وفا نامرد
قول داده بودیم ما به هم کـه تن ندیم به روزگار !
چه بی دووم بود قول ما جدا شدیم آخر ڪار
گل مغرور قشـنگم من فراموشت نکردم
بی تو اینجا رو نمی خوام می رم و برنمی گردم .

 

 

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس روزگار تلخ