اس ام اس روزگار

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
20327

اس ام اس روزگار ، ۶ام مرداد ۱۳۹۴

اس ام اس روزگاراس ام اس روزگار

 اس ام اس های روزگار پیامک و جملات راجب روزگار تلخ نامرد

 

 

مـواظب خودَت باش
روزگار ریز علی ها گذشته است
آدم های این دوره !
قطاری را فدای یک پیراهن می ڪنند .
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ نامرد
هی روزگار من به درک خودت خسته نشدی از دیدن تصویر تکراری درد کشیدن من.
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ نامرد
دیگر هیچ مردی به هوایت سر به بیابان نمیذارد !
ساده شده ای لیلی جان؟؟ !
مردان روزگار ما، با یک کلیک روزی هزار بار عاشق میشوند.

.

.

.

ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب


°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ نامرد
مانند سیگار مانده ام میان دو انگشت روزگار نه مرا میکشد نه خاموشم میکند فراموش کرده که دارم میسوزم.
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ نامرد
انسان دونوع معلم دارد:
آموزگارو روزگار !
هرچه باشیرینی ازاولی نیاموزی،
دومی با تلخی به تومی آموزد.
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ نامرد
به تنهایی و بدون تو روزگار میگذرانم؛
ناراحت نباش، این روزها همه کمکم میکنند باور کنم:
تنهایی خوب است.
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ نامرد
به سلامتی اونایی که سنی ندارن ولی روزگار دلشونو پیر کرد.
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ نامرد
ڪسی نمیداند در این بحر عمیق
سنگریزه قیمت دارد یا عقیق
من همیـن دانم در این روزگار
هیچ چیز اَرزش ندارد جز رفیق .
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ نامرد
از خوشی های روزگار
همین بس که آدمیزاد به همه چیز عادت می کند
به رفتنبه ماندنبه داشتن  کسی و بعد به نداشتنش
به بودن به نبودن .
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ نامرد
روزگار نبودنت را برایم دیکته میکند، و نمره ی من باز میشود:صفر هیچ وقت نبودنت را یاد نمیگیرم.
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ نامرد
یاد بگیر ، قدر هر چیـزی را که داری بدانی، !
قبل از آنکه روزگار به تو یادآوری کند که:
می بایست قدر چیزی را که داشتی، میدانستی .
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ نامرد
تیره چون موی خود روز و‌روزگار من مکن
از ڪنارم مرو چون خزان بهار من مکن
در آتشم ای زندگی تو نشاندی !
به از قفس ای عاشقی تو کشاندی افسانه شدم
نشاندی ام بر فرقت و‌ننشستی !
به آتشم اشکـی ز دل نفشاندی دیوانه شدم .
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ نامرد
کاش تلخی روزگار کمی الکل داشت؛شاید مستمان میکرد و درد را نمی فهمیدیم .
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ نامرد
تلخی روزگار اینه که خیلی چیزا رو میشه خواست
اما !
هَرگز نمیشه داشت .
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ نامرد
روزگار عجیبیست  این روزها انگار
که انسانها به دسـت هم پیر میشوند
نه به پای هم  .
°

°

°

°

°

اس ام اس روزگار تلخ نامرد
بازی روزگار را نمی فهمم !
تو او را دوست می داری
او دیگری را !
دیگری تو را
و اینگونه همه ی ما تنهاییـم.

 

 

 

 

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس روزگار