اس ام اس خوشبختی برای دوست

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
17171

اس ام اس خوشبختی برای دوست ، ۲۱ام آبان ۱۳۹۴

اس ام اس خوشبختی برای دوست

 

 

 

 

خوشـبـختی؛ !
رنگین کمان لبـخند توست
که
بـا هر ترنم بـاران !
شـکل می گیرد.
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید زیبا
خوشـبـختی گاهی نیو فتادن اتفاق های بـد تره
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید زیبا
خوشـبـختی همین در کنار هم بـودن هاست !
همین دوست داشـتن هاست
خوشـبـَختی همین لحظه های ماست !
همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

.

.

.

.

ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب


.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید زیبا
̂خ̂̂و̂̂شـ̂̂بـ̂̂خ̂̂ت̂̂ی̂̂ ̂̂ا̂̂ز̂̂ ̂̂آ̂̂ن̂̂ ̂̂ک̂̂س̂̂ی̂̂ ̂̂ا̂̂س̂̂ت̂̂ ̂̂ک̂̂ه̂̂ ̂̂د̂̂ر̂̂ ̂̂پ̂̂ی̂̂ ̂̂خ̂̂و̂̂شـ̂̂بـ̂̂خ̂̂ت̂̂ی̂̂ ̂̂د̂̂ی̂̂گ̂̂ر̂̂ا̂̂ن̂̂ ̂̂بـ̂̂ا̂̂شـ̂̂د̂.
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید زیبا
هنگامی که دری از خوشـبـختی بـه روی ما بـسته میشـود، در دیگری بـاز میشـود ولی ما اغلب چنان بـه در بـسته چشـم میدوزیم که درهای بـاز را نمیبـینیم.
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید زیبا
ماکه از هَرچیز ترسیدیم سرمان آمد!
بـیا تمرین کنیم کمی از”خوشـبـختی” بـترسیم .
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید زیبا
خوشـبـختی وجود ندارد و ما خوشـبـخت نیستیم، اما می توانیم این حق را بـه خود دهیم که در آرزوی آن بـاشـیم
آنتوان چخوف .
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید زیبا
بـرایم مهم نیست چه می شـود !
بـه همه ی بـاور هایم سوگند
هیچ چیزی بـرایم مهم نیست !
فراموشـت نمی کنم
یک کلام !
و این یعنی نهایت خوشـبـختی.
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید زیبا
خوشـبـختی ما درسه جمله است:
تجربـه از دیروز ، استفاده از امروز ،ـامید بـه فردا !
ولی مابـاسه جمله ی دیگر آن را تبـاه میکنیم :
حسرت دیروز ،ـاتلاف امروز ،ـترس از فردا.
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید زیبا
خوشـبـختی هایم را بـا عجله در سرنوشـتم نوشـتند
بـد خط شـد !
روزگار بـد خواند.
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید زیبا
یک لبـخندم را بـسته بَـندی کرده ام بـرای روزی که اتفاقی تو را می بـینم!
آنقدر تمیز میخندم که بـه خوشـبـختی ام حسادت کنی و من در جیب هایم دست های خالی ام را فریب دهم که امن ترین جای دنیا را انتخاب کرده اند
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید زیبا
مردم هرگز خوشـبـختی خود را نمیشـناسند اما خوشـبـختی دیگران همیشـه در جلو دیدگان آنهاست.
.

.

.

.

.

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید زیبا
خیلی ها میخواهند اول بـه آسایش و خوشـبـختی بـرسند بـعد بـه زندگی بـخندند ولی نمی دانند که تا بـه زندگی نخندند بـه آسایش و خوشـبـختی نمی رسند .

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس خوشبختی برای دوست