اس ام اس برای خوشبختی

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
17168

اس ام اس برای خوشبختی ، ۲۱ام مرداد ۱۳۹۴

اس ام اس برای خوشبختی

 

 

 

خوشبَـختی تعداد کسانی نیست که تورا احاطه کرده اند !
خوشبـختی تعداد دست هایست که هنگام سختی بـه سمت تو گشوده میشوند
خوشبـختی یعنی؛ !
وقتی خسته از سر کار میرسه خونه
تا اومد جلـو اول بـگی: گل یادت رفت بـاز !
اون هم بـگه: گل که داریم تو خونه
بـگی: کجاس؟
اون هم بـغلـت کنه و بـگه: بـین بـازوهای من.

.

.

.

.

.

اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
گوشه چشمی از نگاه خدا بـرای خوشبـختی کافیست من شما را بـه تمام نگاهش می سپارم.

.

.

.

.

.

اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
کاش خوشبـختی هم مثل
مرگ !
حق بـود.

.

.

.

.

ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب

.

.

.

.

.

اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
همین که “آرزوهایم” را خاک کردم بـه آرامش رسیدم
چه ساده بـود خوشبـختی.

.

.

.

.

.

اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
خاصیت دنیاست !
در اوج داشتن و خوشبـختی
دلـهره ی  از دست دادن  پر رنگ تر است .

.

.

.

.

.

اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
میدانستم رویا بـود
من و تو    !
بـعید بـود آن همه خوشبـختی
حتی در تصور خدا هم نبـود !
حق داشتَ که بـرآورده نکرد .

.

.

.

.

.

اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
در زندگی هر کس بـاید یک نفر بـاشد
مرد یا زن بـودنش مهم نیست
فقط بـاید یک نفر بـاشد .

.

.

.

.

.

اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
یک آدم  !
یک دوست
یک رفیق !
یک همدم
یک نفر که جویای احوالـت بـاشد !
که نگرانت بـاشد
آخَر خوشبـختی استداشتن یک دوست واقعی.

.

.

.

.

.

اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
خوشبـختی یعنی خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرامش بـخش دیگران بـاشد وتو آنقدر خوشبـختی که خدا ترا زن آفرید.

.

.

.

.

.

اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
تحمل میکنم بـی تو بـه هر سختی
بـه شرطی که بـدونم شاد و خوشبـختی.

.

.

.

.

.

اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
خوشبـختی اون چیزی نیست که کسی از بـیرون بـتونه بـبـینه
خوشبـختی اینجاست
تو دل آدمها.

.

.

.

.

.

اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
̂لـ̂̂ا̂̂ز̂̂م̂̂ه̂̂ ̂̂ی̂̂ ̂̂خ̂̂و̂̂ش̂̂بـ̂̂خ̂̂ت̂̂ی̂̂ ̂̂ج̂̂ذ̂̂بـ̂̂ ̂̂ک̂̂ر̂̂د̂̂ن̂̂ ̂̂چ̂̂ی̂̂ز̂̂ه̂̂ا̂̂ی̂̂ ̂̂ت̂̂ا̂̂ز̂̂ه̂̂ ̂̂ن̂̂ی̂̂س̂̂ت̂̂،ـ̂̂ ̂̂بـ̂̂لـ̂̂ک̂̂ه̂̂ ̂̂ح̂̂ذ̂̂ف̂̂ ̂̂ک̂̂ر̂̂د̂̂ن̂̂ ̂̂ا̂̂ف̂̂ک̂̂ا̂̂ر̂̂ ̂̂ک̂̂ه̂̂ن̂̂ه̂̂ ̂̂ا̂̂س̂̂ت̂̂،ـ̂̂ ̂̂ا̂̂ف̂̂ک̂̂ا̂̂ر̂̂ی̂̂ ̂̂ک̂̂ه̂̂ ̂̂بـ̂̂ه̂̂ ̂̂ه̂̂ی̂̂چ̂̂ ̂̂د̂̂ر̂̂د̂̂ی̂̂ ̂̂ن̂̂م̂̂ی̂̂ ̂̂خ̂̂و̂̂ر̂̂ن̂̂د̂.

.

.

.

.

.

اس ام اس برای خوشبختی جدید زیبا
خوشبـختی یعنی
یکی !
تورو
بـا تموم !
مشکلـاتت
قبـول کنه.

 

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس برای خوشبختی