اس ام اس جدایی و دوری جدید

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
1715

اس ام اس جدایی و دوری جدید ، ۸ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس جدایی و دوری جدید

 

می روم به کجا؟ نمی دانم حس بدی ست  بی مقصدی کاش نه باران بند می آمد نه خیابان به انتها می رسید

 

*

اس ام اس جدایی و دوری جدید ۹۳

*

 


در آغوش خدا گریستم
تا نوازشم کند
پرسید :بنده ام پس آدمت کو؟
اشکهایم را جمع کردم و گفتم
در آغوش حوای دیگری است

 

*

اس ام اس جدایی و دوری جدید ۹۳

*

 


تقصیر خودت بود دریا دریا غصه ریختى توى دل کوچیک من
حالا دلم اینقد بزرگ شده که دیگه واست تنگ نمیشه
 

 

*

اس ام اس جدایی و دوری جدید ۹۳

*

 

دلم شورمیزند
نکند این روزها
کسی تورادعا کند
ودعایش مستجاب شود

 

*

اس ام اس جدایی و دوری جدید ۹۳

*

 


ترک کردنم و ترد کردنم سزای دوست داشتنت بود

 

*

اس ام اس جدایی و دوری جدید ۹۳

*

 


با عطر تو
در یک اتاق
تنها مانده ام
این عذاب را
نمی توانی تصور کنی

 

*

اس ام اس جدایی و دوری جدید ۹۳

*

 


ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ
ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ
ﮔﺬﺭﺕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ
ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺳﯿﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﻭ
ﺑﺮﻭﯼ

 

*

اس ام اس جدایی و دوری جدید ۹۳

*

 


گاهی نمی دانی از دست داده ای یا از دست رفته ای

 

*

اس ام اس جدایی و دوری جدید ۹۳

*

 


باید رفت حتی با ترس وقتی مطمئن از ماندن نیستی رفتن یقین است

 

*

اس ام اس جدایی و دوری جدید ۹۳

*

 


ز من خواست حلالش کنم
همان کسی که با بی رحمی محبت هایم را حرام کرده بود

 

*

اس ام اس جدایی و دوری جدید ۹۳

*

 


ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﯿﻎ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﺯﺧﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ
 

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس جدایی و دوری جدید