اس ام اس ادبی

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
1689

اس ام اس ادبی ، ۷ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس ادبی

ما
به این شهر
قرارهای عاشقانه
بدهکاریم

 

*

اس ام اس ادبی جدید ۹۳

*

 


ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﺶ
ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﻢ
ﺗﺎ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ
ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

 

*

اس ام اس ادبی جدید ۹۳

*

 


راستش را بخواهی امروز هیچ اتفاق خاصی رخ نداد
فقط حدود ظهر باران کوتاهی بارید اما زار زار

 

*

اس ام اس ادبی جدید ۹۳

*

 


خستگی را به خاطر مسپار که افق نزدیک است و خدای بیدار
وبرای تو حادثه های بسیار چیند

 

*

اس ام اس ادبی جدید ۹۳

*

 


ﺗﻮ ﺑﯿﺎ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺎﺭ
ﻓﻘﻂ
ﮐﻤﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺕ
ﮐﻤﯽ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻨﺖ
ﮐﻤﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺖ
ﮐﻤﯽ ﻧﻔﺴﺖ
ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻡ
ﻫﻤﯿﻦ

 

*

اس ام اس ادبی جدید ۹۳

*

 


تمام عمر خندیدم
تمام عمر شوخی نیست

 

*

اس ام اس ادبی جدید ۹۳

*

 


کدام نقطه از زمین از تو خالی است که خلق تو را در اسمان می جوید

 

*

اس ام اس ادبی جدید ۹۳

*

 


چقدر نکبت بار است  امیدواری به چیزی که از آن متنفری

 

*

اس ام اس ادبی جدید ۹۳

*

 


زندگی می کردم
عاشق شدم
تنها موندم
این قصه زندگی من بود قصه ایی کوتاه ولی به بلندی سال ها

 

*

اس ام اس ادبی جدید ۹۳

*

 


وعشق قیچی شد زمانی که توسنگ شدی ومن کاغذی بی رنگ

 

*

اس ام اس ادبی جدید ۹۳

*

 


چه شب هایی که با دستانی سرد
تنهاییم را در آغوش کشیده بودم
وبرایت اشک می ریختم
درحالی که تو
بادستانی گرم دیگری را در آغوش داشتی
این همان عشقت بود؟
 

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس ادبی