اس ام اس دلتنگی جدید 93

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
1638

اس ام اس دلتنگی جدید ۹۳ ، ۵ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس دلتنگی جدید 93

کلافه شدن یعنی:
دلتنگ کسی باشی که نیست و حوصله ی کسی را نداشته باشی که هست

*

اس ام اس دلتنگی جدید ۹۳

*

من از روی دلتنگی عاشقانه او را در اغوش میگیرم
اما او تنها از روی هوس چشم به چشمانم دوخته است
و این درد است کسی را که جانم را برایش میدهم فقط فکر تن مرا در سر داشته باشد لعنت بر این دلتنگییییییییی

*

اس ام اس دلتنگی جدید ۹۳

*

حوصله خواندن ندارم
حوصله نوشتن هم ندارم
این همه دلتنگی دیگر نه با خواندن کم میشود نه نوشتن
دلم لمس اغوشت را میخواهد؛ فقط همین

*

اس ام اس دلتنگی جدید ۹۳

*

دفتر شعرم را سفید میگذارم
لحظه های بدون  دوست نوشتن ندارد
درد دارد

*

اس ام اس دلتنگی جدید ۹۳

*

دلم برای کسی تنگ است که امد, نماند, رفت و پایان داد به هرچه داشتم

*

اس ام اس دلتنگی جدید ۹۳

*

هضم دلتنگی برای موج اسان نیست
اه اب دریا بی سبب بالا نمی اید رفیق

*

اس ام اس دلتنگی جدید ۹۳

*

دیروزها کسی را دوست داشتی این روزها دلتنگی تنهایی تمام عمر ما به همین سادگی گذشت

*

اس ام اس دلتنگی جدید ۹۳

*

حس میکنم دنیا خالیست مگر تو چند نفر بودی لعنتی

*

اس ام اس دلتنگی جدید ۹۳

*

حسرت
یعنی تو که در عین بودنت
داشتنت را ارزو میکنم

*

اس ام اس دلتنگی جدید ۹۳

*

نه اسمش عشق است؛ نه علاقه
نه حتی عادت؛
خریت محض است
دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست

*

اس ام اس دلتنگی جدید ۹۳

*

پلک هایم سنگین وخسته است
بیچاره هاحق دارندخیلی وقت است که گولشان زدم فقط برای یک دیدار
پس کی می ایی
منتظرم دیربیایی رفتم

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس دلتنگی جدید ۹۳