اس ام اس خیانت اردیبهشت 93 جدید

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
1618

اس ام اس خیانت اردیبهشت ۹۳ جدید ، ۴ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس خیانت اردیبهشت 93 جدید

وقتی دستهایتان دردست هم هست به من نگاه نکن نگاه توازدیدن دستهایتان بیشترعذابم می دهد

*

اس ام اس خیانت اردیبهشت ۹۳ جدید

*

خیانت را میشود از   بله   ای که در پاسخ صدا کردن نامش به جای   جانم   های قبلیش میگوید نیز فهمید

*

اس ام اس خیانت اردیبهشت ۹۳ جدید

*

دست هایش بامن چشم هایش درخیابان و دلش
این یکی رانمیخواهم بدانم  ولی لعنت به دل هرزه

*

اس ام اس خیانت اردیبهشت ۹۳ جدید

*

ازتک تک چیزهای که مرایاد او می اندازد نفرت دارم  خودش که دیگر هیچ

*

اس ام اس خیانت اردیبهشت ۹۳ جدید

*

صداقتش ماله دیگری بود و دروغ هایش مال من

*

اس ام اس خیانت اردیبهشت ۹۳ جدید

*

عاشقانه هایم همه را به زانو درآورده
تو به عشق چه کسی ایستاده ای لعنتی؟

*

اس ام اس خیانت اردیبهشت ۹۳ جدید

*

کمی مهربانتر باش لطفا
برای شانه ام سنگین است این سرسنگینی ها

*

اس ام اس خیانت اردیبهشت ۹۳ جدید

*

بدترین حسه دنیا اینه که بدونی کسی که دوسش داری همون اندازه یکی دیگه رو دوس داره

*

اس ام اس خیانت اردیبهشت ۹۳ جدید

*

قاتل احساسم را قصاص نمیکنم دنیا خود دار مکافات است

*

اس ام اس خیانت اردیبهشت ۹۳ جدید

*

تو راحت فراموش می کنی  باز دل می بری  باز دل می بازی و من به خط کشیدن روی دیوارها ادامه می دهم

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس خیانت اردیبهشت ۹۳ جدید