اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید 93 زیبا

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید 93 زیبا

روزی فرشته ای سرنوشت ها را میخواند
به سرنوشت من که رسید لبخند تلخی زد وبا تعجب مرا نگاه کرد و گفت
پس روز های خوشت کجاست؟

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا

*

رد پای اشک هایم را بگیر
تا بدانی خانه عشق کجاست

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا

*

لبخند زدن خیلی راحت تره
تا بخوای به همه
توضیح بدی چرا
حالت خوب نیست

 

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا

*

هیچ کس به سکوت آدم ها نمی رسد؛ همه منتظر می نشینند به دادشان برسند

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا

*

ای دل
بیقراری نکن
الان روشن میکنم
تو که میدانی یک نخ بیشتر برای زخمت کهنه ات نمانده

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا

*

سر میز شام یادت که می افتم بغض میکنم اشک در چشمانم حلقه میزند و همه با تعجب نگاهم میکنند لبخندی میزنم و میگویم چقدر داغ بود

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا

*

مادرم می گوید خودت را هم بکشی  رد این غم مشکوک پشت شیطنتهای نگاهت گم نمی شود
راستش را بگو

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا

*

آی آدم ها
مرا که هیچ مقصدی به نامم و هیچ چشمی در انتظارم نیست
ببخشید که با بودنم ترافیک کرده ام

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا

*

خیلی وقت است فراموش کرده ام
کدامیک را سخت تر می کشم؟
رنج
انتظار
یا نفس را

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا

*

گاهی حرفم را برای نان ریزه های حیاطمان می زنم شاید گنجشکان هضمش کنند

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا

*

درد مرد را یا مرد می فهمد یا دود سیگار
تکلیف گفتنی ها مشخص است  زحمت نگفتنی ها هم می‌افتد بر گردن سیگار

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا

*

سکوتت برای ویران کردن غرورش کافیست
هیس

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا

*

من شاد و خندانم غیر از زمانی به نام همیشه

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا

*

خدایا پشت حصار گناه هایم بنویس   جوانی

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا

*

روزهای شادم چه غریبانه گذشت

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ زیبا