اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید 93

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
1609

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳ ، ۴ام اردیبهشت ۱۳۹۳

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید 93

هیچوقت به یک مرد نگو موهایش در حال ریختن است خودش این را می داند

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳

*

کاش میدانستم چه کسی این سرنوشت رابرایم بافت آن وقت به او میگفتم :یقه ام راآنقدر تنگ بافته ای که بغض هایم رانمیتوانم قورت دهم

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳

*

دل من همانند اتوبوس شهری شده غصه ها سوار میشوندفشرده به روی هم و من راننده ام که فریاد میزنم :سوار نشوید جا نیست

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳

*

تمام غصه هایت را به نام کن
من و تو که نداریم
داریم؟

 

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳

*

حالم خوبه مث بیماری که گفت خوبم ولی مرد

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳

*

بیایید به هم دروغ نگوییم
آدم است
باورمیکند
دل می بندد

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳

*

خدایا دیدی؟ کلی باران فرستادی  تا این لکه ها را از دلم بشویی من که گفته بودم ک لکه نیست زخم است

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳

*

درست مثل سیگاراست خاطره هارا میگویم حال می دهد ولی از درون می پوساند

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳

*

غصه مرا کشت
وقتی دید م
دست به سینه ایستاده ای
من تمام راه را برای آغوشت دویده بودم

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳

*

برای دردهایم نشانه میگذارم تایادم بماند  کجا دست خدا را رها کردم

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳

*

خدایا خیلی زود بود
هنوز آماده نبودم برای بزرگ شدن

*

اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳

*

هر چیزی یه بهایی داره  ولی بهای زندگی کردن اینهمه زجر نیست
نخواستیم

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس غمگین اردیبهشت جدید ۹۳