اس ام اس فلسفی جدید کوتاه

-

سایت اس ام اس AmirFB میلیون ها اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، پیام

اگر با موبایل وارد شدید گوشی خود را افقی بگیرید

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه

موتور جستجوگر مخصوص اس ام اس


کلمه که راجبش اس ام اس می خواهید را در کادر بالا سرچ کنید ، بگرد را کلیک نمایید
14303

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه ، ۱ام مرداد ۱۳۹۳

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه

 
من به سیبی خشنودم
وبه بوییدن یک بابونه
من به یک آینه
یک بستگی پاک قناعت دارم

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
بزرگ ترین عبادت لبخند زدن به پسرکی است که به جای
کیف قاپی کفش واکس میزنه

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
عجیب است انسان نه میتواند برای تولدش شادی کند و نه برای مرگش عزا بگیرد
ژرژ سیمنون

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
هرکه دانست زبان بست
وان که میگفت ندانست

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
زیبایی غیر ار اینکه نعمت خداست دام شیطان نیز هست
فردریش نیچه

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
درد اجباریست اما رنج کشیدن اختیاری

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
دوستی را که چشم انتخاب می کند ممکن است محبوب دل نشود اما آن را که دل انتخاب میکند بی گمان نور چشم خواهد ماند

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه

amirfb.ir
راه نفوذ در دیگران دانستن آرزوهایشان است
دیل کارنگی

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
حجاب نه خانه نشینی ست نه پشت پرده ماندن
بلکه در جمع بودن است و پاک ماندن
مولانا

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
جهنم این است بگویند
ممنوع الخروجی از دنیا

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
راه اشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
اسمان همیشه ابی هست اگه ابرها بگذارند

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
حرف نزدرو همیشه میشه زد

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
خیلی سخته عاشق شدن توی دنیایی که پول حرف اول دخترا و قیافه و خوشگلی حرف اول پسرا رو میزنه

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
مهم نیست برکه باشی یا دریایی بیکران زلال که باشی آسمان در توست

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
بی ثمر ترین روزها روزیست که در آن موضوعی برای خندیدن پیدا نکنیم

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
اگه آدم گذاشت اهلیش کنن بفهمی نفهمی خودش رو به این خطر انداخته که کارش به گریه کردن بکشه

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
هنر گوش دادن را فراگیرید فرصتها گاهی به آهستگی در می زنند
دیل کارنگی

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
سعی کن با همه چیز کنار بیایی فرار نکن زمین به شکل احمقانه ای گرد است
رسول یونان

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی
پشیمان میشوی

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
آدمی در عالم خاکی نی آید بدست
عالمی دیگر بباید ساخت از نو آدمی

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
منتظر لحظه مناسب نباش
همین لحظه رو بگیر و مناسبش کن

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
هرگاه آماده بودید عاشق شوید نه هرگاه که تنها بودید

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
اگر نتوانید به یک خانم احترام بگذارید حق صحبت کردن با وی را از دست خواهید داد

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
چون ک عاقبت باید ب خاک رفت
خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
زندگی آسانترازآن است ک سخت بگیری وسخت تر ازآن است ک آسان بگیری
دنیارادرفاصله میان این دو معنا کن

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید کوتاه
زندگی باورمی خواهد 
آنهم ازجنس امید 
که اگرسختی راه به تویک سیلی زد 
یک امیدازته قلبت گوید که خداهست هنوز

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه

دیدگاه مطلب اس ام اس فلسفی جدید کوتاه